Pređi na sadržaj

Pronađite smještaj za osobe koje se bore protiv pandemije COVID-19

Smještaji za osobe na prvoj liniji su za ljude koji aktivno rade na sprječavanju širenja pandemije COVID-19.
Šta je to smještaj za osobe na prvoj liniji?
Domaćini svoje smještaje nude besplatno ili im snižavaju cijene kako bi podržali rad osoba koje se bore protiv pandemije COVID-19 u svojoj zajednici. Ako ispunjavate uslove, imat ćete pristup besplatnim smještajima i smještajima s popustom.
Ovi smještaji su za:
  • Osobe koje prve pomažu u kriznim situacijama
  • Medicinske stručnjake
  • Zdravstveni radnici iz zajednice
Potvrdit ćemo da vaš objekat ispunjava uslove programa.
Možete rezervisati smještaj za osobe na prvoj liniji ako:
  • Zbog radnog zadatka morate biti bliže poslu, u svom kraju ili na novoj lokaciji
  • Želite da se samoizolujete kako biste zaštitili zdravlje porodice ili cimera, a trenutno nemate COVID-19
Saznajte ispunjavate li uslove
Morat ćete odgovoriti na nekoliko pitanja i potvrditi svoj radni zadatak. Kad kontaktiramo vašeg poslodavca i potvrdimo vaše podatke, pozvat ćemo vas da rezervišete smještaj.