Smještaji za osobe na prvoj liniji borbe protiv pandemije COVID-19

Domaćini nude svoje smještaje ljekarima, medicinskim sestrama i drugim osobama koje se bore na prvoj liniji, tako da mogu ostati blizu svog posla ili na sigurnoj udaljenosti od svojih porodica.

Domaćini nude svoje smještaje ljekarima, medicinskim sestrama i drugim osobama koje se bore na prvoj liniji, tako da mogu ostati blizu svog posla ili na sigurnoj udaljenosti od svojih porodica.

Kako domaćini mogu pomoći

Ako imate cijeli smještaj, možete odlučiti da ugošćavate zdravstvene radnike i osobe koje na prvoj liniji pomažu u kriznim situacijama na vašem području. Pružit ćemo vam korisnu kontrolnu listu za čišćenje kako bi vaš prostor bio spreman za osobe koje prve pomažu u kriznim situacijama. Prije svakog boravka ćemo također pregledati da li osobe koje pomažu u kriznim situacijama ispunjavaju uslove.

Kako domaćini mogu pomoći

Ako imate cijeli smještaj, možete odlučiti da ugošćavate zdravstvene radnike i osobe koje na prvoj liniji pomažu u kriznim situacijama na vašem području. Pružit ćemo vam korisnu kontrolnu listu za čišćenje kako bi vaš prostor bio spreman za osobe koje prve pomažu u kriznim situacijama. Prije svakog boravka ćemo također pregledati da li osobe koje pomažu u kriznim situacijama ispunjavaju uslove.

Jeste li osoba koja se bori protiv pandemije COVID-19?

Domaćini nude smještaj besplatno ili uz popust osobama koje rade na prvim linijama. Također se odričemo naknada za usluge za sve smještaje za osobe na prvoj liniji.

Da biste pristupili smještaju, morate odgovoriti na nekoliko pitanja kako bismo utvrdili da ispunjavate uslove. Kad to uradite, moći ćete vidjeti dostupne smještaje na vašoj lokaciji.

Jeste li osoba koja se bori protiv pandemije COVID-19?

Domaćini nude smještaj besplatno ili uz popust osobama koje rade na prvim linijama. Također se odričemo naknada za usluge za sve smještaje za osobe na prvoj liniji.

Da biste pristupili smještaju, morate odgovoriti na nekoliko pitanja kako bismo utvrdili da ispunjavate uslove. Kad to uradite, moći ćete vidjeti dostupne smještaje na vašoj lokaciji.

Stavljanje zdravlja na prvo mjesto

Želimo da se ljudi u ovom trenutku osjećaju ugodno dok ugošćavaju i rezervišu smještaje. Zato smo sarađivali sa zdravstvenim stručnjacima na kreiranju detaljne kontrolne liste za čišćenje koja će domaćinima pomoći da se pripreme prije svakog boravka.

Stavljanje zdravlja na prvo mjesto

Želimo da se ljudi u ovom trenutku osjećaju ugodno dok ugošćavaju i rezervišu smještaje. Zato smo sarađivali sa zdravstvenim stručnjacima na kreiranju detaljne kontrolne liste za čišćenje koja će domaćinima pomoći da se pripreme prije svakog boravka.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o programu ili o tome kako ugošćavati osobe koje se bore protiv pandemije COVID-19.