Smještaji za osobe na prvoj liniji borbe protiv pandemije COVID-19

Šta su smještaji za osobe na prvoj liniji?

Putem organizacije Airbnb.org, domaćini mogu ponuditi smještaj osobama koje se bore protiv pandemije COVID-19, a koje moraju biti bliže svom radnom mjestu ili na sigurnoj udaljenosti od svojih porodica.

Šta su smještaji za osobe na prvoj liniji?

Putem organizacije Airbnb.org, domaćini mogu ponuditi smještaj osobama koje se bore protiv pandemije COVID-19, a koje moraju biti bliže svom radnom mjestu ili na sigurnoj udaljenosti od svojih porodica.

Kome su namijenjeni?

Smještaji za osobe na prvoj liniji su dostupni osobama koje su povezane s jednom od neprofitnih organizacija s kojima Airbnb.org sarađuje, a kojima je potreban smještaj.

Kome su namijenjeni?

Smještaji za osobe na prvoj liniji su dostupni osobama koje su povezane s jednom od neprofitnih organizacija s kojima Airbnb.org sarađuje, a kojima je potreban smještaj.

Kako pomoći

Jeste li zainteresovani za ugošćavanje osoba koje se bore protiv pandemije COVID-19? Morate biti aktuelni Airbnb domaćin koji može ponuditi cijeli smještaj.

Kako pomoći

Jeste li zainteresovani za ugošćavanje osoba koje se bore protiv pandemije COVID-19? Morate biti aktuelni Airbnb domaćin koji može ponuditi cijeli smještaj.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o programu i o tome kako ugošćavati osobe koje se bore protiv pandemije COVID-19.

Smještaji za osobe na prvoj liniji i Airbnb.org

Program smještaji za osobe na prvoj liniji postaje dio organizacije Airbnb.org, neprofitne organizacije s oznakom 501 (c)(3) koja oslobađa potencijal dijeljenja prostora i resursa u kriznim vremenima.