ZAŠTITA DOMAĆINA

Ugošćavajte s povjerenjem

Domaćini smještaja su zaštićeni od štete na imovini u iznosu do 1.000.000 USD i osiguranjem od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

Domaćini smještaja su zaštićeni od štete na imovini u iznosu do 1.000.000 USD i osiguranjem od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

Zaštita za svakog domaćina. Svaki smještaj. Svugdje.

Zaštita za svakog domaćina. Svaki smještaj. Svugdje.

Dostupno domaćinima širom svijeta*
Štiti domaćine od dolaska do odlaska
Bez premca u turističkoj industriji

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, or hosts of experiences.

Kako su zaštićeni Airbnb domaćini

Airbnbova Garancija za domaćine

Ako gost ošteti vaš smještaj ili imovinu tokom boravka i ne može ili ne želi da vam nadoknadi štetu, možda imate zaštitu od štete na imovini u iznosu do 1.000.000 USD. 


Airbnbova Garancija za domaćine može vas zaštititi od: – Štete koju gosti prouzrokuju na vašem smještaju – Štete koju gosti prouzrokuju na vašim stvarima – Štete koju je prouzrokovala životinja koja pruža pomoć gostu

Osiguranje domaćina od odgovornosti

U rijetkim slučajevima kada je neko povrijeđen ili mu je imovina oštećena tokom boravka u vašem smještaju, možete biti pokriveni primarnim osiguranjem od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD. Osiguranje domaćina od odgovornosti može pokriti: – Vašu zakonsku odgovornost za tjelesne povrede gostiju ili drugih ljudi – Vašu zakonsku odgovornost za štetu na imovini koja pripada gostima ili drugim ljudima – Vašu zakonsku odgovornost za štetu na zajedničkim prostorima, kao što su predvorja zgrade i susjedni objekti, koju uzrokuje gost ili drugi ljudi

Tu smo da vam pomognemo

Verifikacija identiteta

Možete postaviti uslov da gosti moraju proći verifikaciju identiteta prije nego što potvrdimo njihovu rezervaciju. Gosti će možda morati poslati lične podatke Airbnbu radi verifikacije, kao što je službeni ID.

Zaštićena komunikacija

Ako dođe do incidenta, naša platforma za razmjenu poruka vam omogućava da komunicirate s gostima i rješavate probleme. Ako ne možete postići dogovor, Airbnb će vas provesti kroz sljedeće korake.

Podrška 0–24

Ako se nešto dogodi vama, vašoj imovini ili vašim učesnicima, naš globalni tim za podršku zajednici vam je na raspolaganju.

Garancija za domaćine nam pruža sigurnost jer nesreće se nekad mogu desiti. Mnogo ste opušteniji kad vam neko pruža podršku.”
Garancija za domaćine nam pruža sigurnost jer nesreće se nekad mogu desiti. Mnogo ste opušteniji kad vam neko pruža podršku.”

Silvia i Mateo, domaćini u Londonu

Silvia i Mateo, domaćini u Londonu

Garancija za domaćine nam pruža sigurnost jer nesreće se nekad mogu desiti. Mnogo ste opušteniji kad vam neko pruža podršku.”
Garancija za domaćine nam pruža sigurnost jer nesreće se nekad mogu desiti. Mnogo ste opušteniji kad vam neko pruža podršku.”

Silvia i Mateo, domaćini u Londonu

Silvia i Mateo, domaćini u Londonu

Odgovori na vaša pitanja

Šta je to Airbnbova Garancija za domaćine?

Airbnbova Garancija za domaćine pruža zaštitu domaćinu za oštećenja osigurane imovine u iznosu do 1.000.000 USD u rijetkim slučajevima kada štetu prouzrokuje gost i kada je vrijednost te štete iznad sigurnosnog depozita ili ukoliko sigurnosni depozit nije određen.

Program Garancije za domaćine ne pokriva gotovinu i vrijednosne papire, kolekcionarske predmete, rijetka umjetnička djela, nakit, kućne ljubimce ili ličnu odgovornost. Preporučujemo da domaćini zaštite ili sklone vrijedne predmete kada iznajmljuju smještaj. Program također ne obuhvata gubitak ili štetu na imovini koja je nastala uslijed svakodnevnog korištenja. Saznajte više

Šta je Osiguranje domaćina od odgovornosti?

Osiguranje domaćina od odgovornosti pruža primarno osiguranje od odgovornosti za štetu u vrijednosti od najviše 1.000.000 USD po događaju u slučajevima kad treća osoba traži naknadu štete zbog tjelesne povrede ili oštećenja imovine u vezi s boravkom putem Airbnba.

Zaštita po ovom osiguranju podliježe ograničenju na najviše 1.000.000 USD po lokaciji smještaja, određenim pravilima, ograničenjima i izuzecima. Saznajte više

Koja je razlika između Airbnbove Garancije za domaćine i Osiguranja domaćina od odgovornosti?

Garancija za domaćine i Osiguranje domaćina od odgovornosti su dva odvojena programa koja Airbnb nudi kako bi pomogao zaštititi domaćine u slučaju materijalne štete ili tjelesne povrede.

Garancija za domaćine: Airbnbova Garancija za domaćine je osmišljena da zaštiti domaćine u rijetkim prilikama kada gost koji boravi u smještaju prouzrokuje materijalnu štetu na njihovim stvarima, stambenoj jedinici ili domu. Garancija za domaćine nije osiguranje i nije zamjena za polisu osiguranja vlasnika smještaja ili zakupca.

Osiguranje domaćina od odgovornosti: Program Osiguranje domaćina od odgovornosti je osiguranje, a osmišljeno je da zaštiti domaćine u slučaju zahtjeva treće strane zbog tjelesne povrede ili oštećene imovine. Program Osiguranje domaćina od odgovornosti je na raspolaganju domaćinima bez obzira na to imaju li drugo osiguranje, ali smatrat će se primarnim osiguranjem samo za slučajeve koji su vezani za boravak putem Airbnba. Saznajte više

Kako mogu zatražiti nadoknadu štete na osnovu Garancije za domaćine?

Domaćini i gosti često sami rješavaju probleme u našem Centru za posredovanje. Ako to još niste učinili, javite se svom gostu kako biste ga obavijestili o svojoj pritužbi i podnesite zahtjev za plaćanje u Centru za posredovanje.

Ako ne uspijete postići dogovor sa svojim gostom: Prvo proučite odredbe i uslove Garancije za domaćine. Imajte na umu da zahtjev morate podnijeti u roku od 14 dana nakon odlaska gosta iz smještaja ili prije dolaska drugog gosta, ovisno o tome šta se dogodi ranije. Saznajte više

Kako polisa osiguranja vlasnika smještaja funkcioniše u kombinaciji s Airbnbom?

Airbnbovo Osiguranje domaćina od odgovornosti smatrat će se primarnim osiguranjem koje štiti od odgovornosti domaćine, a u nekim slučajevima i njihove najmodavce, uz primjenu određenih uslova, ograničenja i izuzetaka.

Ako vas zanima kako ova polisa funkcioniše u kombinaciji s bilo kojim osiguranjem vlasnika smještaja ili zakupca, trebate potražiti savjet o pokriću od svoje osiguravajuće kuće. Neke polise osiguranja štite vlasnike smještaja i zakupce od određenih tužbi koje su uzrokovane povredom koju je pretrpio gost, dok druge ne štite. U svakom slučaju je dobro informisati osiguravatelja o aktivnostima iznajmljivanja smještaja, bez obzira na to što bi odgovornost koja proizlazi iz boravka putem Airbnba trebala biti pokrivena Osiguranjem domaćina od odgovornosti. Saznajte više

Šta je to Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti?

Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti je primarno osiguranje koje pokriva odgovornost organizatora doživljaja prema trećoj strani u slučaju da učesnik doživljaja ili treća osoba pretrpi tjelesne povrede ili oštećenja imovine tokom doživljaja. Osiguranje pokriva štetu u vrijednosti od najviše 1.000.000 USD po doživljaju, a ostvarivanje pokrića zavisi od vrste doživljaja koji domaćin organizuje. Učesnici imaju pravo na najviše 1.000.000 USD ukupne odštete za vrijeme važenja uslova, a mogu se primjenjivati određena pravila, ograničenja i izuzeci. Saznajte više

Jeste li spremni početi s ugošćavanjem?

Jeste li spremni početi s ugošćavanjem?