Pregledajte neke od talentovanih pojedinaca koji su radili u Airbnbu.

Da biste upravljali svojim profilom u direktoriju talenata, pošaljite e-mail na alumni-recruiting-support@airbnb.com.