Putno osiguranje

Razmišljate li o kupovini putnog osiguranja? Evo nekoliko informacija.

Razmišljate li o kupovini putnog osiguranja? Evo nekoliko informacija.

Kada kupujete polisu putnog osiguranja, pažljivo pregledajte razloge koji su obuhvaćeni, kao i odredbe, uslove i izuzetke polise jer se pokrivenost, paketi i pružatelji usluga razlikuju na globalnom nivou. Imajte na umu da putno osiguranje obično ne pokriva „događaj koji je moguće predvidjeti” niti događaj za koji se opravdano očekuje da će se dogoditi, čak i ako je taj događaj jedan od razloga koji su obuhvaćeni. Koronavirus (COVID-19) se može smatrati predviđenim događajem i vjerovatno nije obuhvaćen većinom polisa putnog osiguranja.

Airbnb pruža ove informacije samo u svrhu opšteg informisanja. Airbnb trenutno ne nudi putno osiguranje niti daje preporuku za proizvode ili usluge bilo kojih kompanija za putno osiguranje, agenata ili brokera.

Je li vam potrebno putno osiguranje?

Putnici bi možda trebali razmotriti kupovinu putnog osiguranja. Individualne potrebe mogu varirati, ali generalno postoji širok spektar pogodnosti koje trebate razmotriti kod izbora paketa.

Paketi mogu uključivati:

Putnici bi možda trebali razmotriti kupovinu putnog osiguranja. Individualne potrebe mogu varirati, ali generalno postoji širok spektar pogodnosti koje trebate razmotriti kod izbora paketa.

Paketi mogu uključivati:

Otkazivanje putovanja

Ova pogodnost vam može pružiti pokriće kada vas određeni razlozi koji su pokriveni spriječe da putujete, kao što su vremenske nepogode ili štrajkovi radnika; bolest, povreda ili smrt; ili poslovne obaveze.

Prekid putovanja

Ova pogodnost vam može nadoknaditi troškove koji su nastali ako trebate okončati putovanje tek nakon što je počelo.

Troškovi zdravstvenih usluga

Ova pogodnost vam može nadoknaditi medicinske troškove koji mogu nastati zbog bolesti ili nezgode koja se dogodi tokom putovanja.

Usluge pomoći u hitnim slučajevima

Ova pogodnost može pružiti pomoć prilikom neodgodivih putovanja kao što su hitni prevoz, medicinska evakuacija, uputnice za ljekarske preglede i izgubljene ili ukradene vize i pasoše.

Zaštita izgubljenog i oštećenog prtljaga

Ova pogodnost može pružiti pokriće u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja ličnih stvari tokom putovanja.

Otkažite iz bilo kojeg razloga (CFAR)

Ova pogodnost vam može nadoknaditi sve troškove ili dio troškova putovanja koji su nastali ako je putovanje otkazano iz bilo kojeg razloga.

Svaki program je drugačiji. Važno je pregledati uslove polise osiguranja kako biste utvrdili odgovara li taj paket vašim potrebama.

Svaki program je drugačiji. Važno je pregledati uslove polise osiguranja kako biste utvrdili odgovara li taj paket vašim potrebama.

Gdje uplatiti putno osiguranje

Agregatori

Agregatori putnog osiguranja okupljaju pakete mnogih različitih kompanija za putno osiguranje, tako da možete uporediti pakete i odabrati jedan s odgovarajućom pokrivenošću i cijenom za svoje potrebe.

Direktno

Mnoge firme koje nude putno osiguranje pružaju mogućnost kupovine paketa direktno putem web stranica.

Pružatelji usluga prevoza

Nekoliko aviokompanija, kompanija za iznajmljivanje automobila i drugih pružatelja usluga prevoza nude mogućnost kupovine putnog osiguranja tokom rezervacije.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip and Squaremouth.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip and Squaremouth.

The above links have been provided by travel insurance aggregators and are available in the US. and Canada. It is not a recommendation or endorsement of those aggregators or any insurance products available through them, some of which may not be available in all states, provinces, or territories.

Šta treba imati na umu

Pročitajte i ono napisano sitnim slovima.

Vaša polisa osiguranja sadrži detalje o tome šta je pokriveno, a šta isključeno. Dok ste na putovanju, pobrinite se da vaša polisa bude dostupna u slučaju da se nešto desi i da trebate podnijeti zahtjev.

Pregledajte opcije kupovine.

Imate mnogo opcija, zato uporedite prednosti pokrivenosti i cijene.

Pažljivo pregledajte svoju polisu i postavljajte pitanja.

Kontaktirajte pružatelja usluga s pitanjima nakon što pregledate pokrivenost, odredbe, uslove i izuzetke.

Provjerite svoju postojeću pokrivenost.

Neke kreditne kartice mogu ponuditi pakete putnog osiguranja i druge pogodnosti, poput pokrića iznajmljenog automobila. Neke polise za vlasnike domova mogu pokriti krađu ili gubitak ličnih stvari dok ste na putu. Možete također imati pokriće preko svog poslodavca.

Odgovori na vaša pitanja

Pruža li putno osiguranje pokriće u slučaju zahtjeva vezanih za COVID-19?

Vodite računa da razumijete odredbe i uslove bilo kojeg paketa koji kupite. Poznate ili predviđene okolnosti poput epidemije novog koronavirusa (COVID-19) i drugih poznatih događaja su vjerovatno isključene iz većine polisa i možda neće biti pokrivene.

Ako ste platili pokriće prije epidemije novog koronavirusa (COVID-19), preporučujemo da pažljivo pregledate svoju polisu. Pokriće osiguranjem za potraživanja koja su nastala zbog novog koronavirusa (COVID-19) je ograničeno. Na primjer, možda ste pokriveni ako se stvarno razbolite ili ste u karantinu, ali ne i ako otkažete putovanje iz straha od virusa.

Trebam li uplatiti putno osiguranje?

Paketi putnog osiguranja nude širok spektar pogodnosti koje mogu uključivati nadoknadu nepovratnih troškova za određena nepredviđena otkazivanja putovanja, prekide ili kašnjenje, naknadu medicinskih troškova, usluge pomoći u hitnim slučajevima, zaštitu izgubljenog i oštećenog prtljaga, krađu lične imovine tokom putovanja i još mnogo toga. Putno osiguranje je komercijalno dostupno, mada se pokrivenost, paketi i pružatelji usluga razlikuju na globalnom nivou.

Koja je razlika između pokrivenosti prekida putovanja i pokrivenosti otkazivanja putovanja?

Pokrivenost prekida putovanja vam može nadoknaditi štetu ako trebate prekinuti putovanje iz razloga koji je pokriven. Pokrivenost otkazivanja putovanja vam može nadoknaditi štetu ako vam putovanje bude otkazano iz razloga koji je pokriven.

Imam li putno osiguranje u sklopu svoje kreditne kartice?

Neke kreditne kartice mogu nuditi ograničenu putnu zaštitu koja se pruža u okviru putnog osiguranja ili programa otkazivanja putovanja. Programi variraju u smislu pokrivenosti, isključenja i ograničenja.

Programi kreditnih kartica mogu pružiti:

  • zaštitu prilikom iznajmljivanja automobila (uključujući gubitak naknada za korištenje)
  • izgubljeni ili oštećeni prtljag
  • osiguranje od iznenadne smrti i/ili avionske nesreće
  • pomoć u hitnim slučajevima tokom putovanja i pogodnosti za conciergea

Preporučujemo da pregledate pogodnosti vaše kreditne kartice, uključujući sve pogodnosti za zaštitu prilikom putovanja koje su vam dostupne na osnovu vašeg članstva.