Ponudite svoj smještaj kako biste podržali Airbnb.org

Domaćini na stranici Airbnb.org nude smještaje za hitne slučajeve osobama kojima je potrebna pomoć u kriznim situacijama. Da biste počeli pružati smještaj i tako podržali Airbnb.org, prijavite se na svoj korisnički račun na Airbnbu.
Niste Airbnb domaćin?
Registrujte se kao domaćin kako biste podržali Airbnb.org.