Prijedlozi će se prikazati nakon što unesete tekst u polje za pretraživanje. Pregledajte pomoću strelica za gore i dolje. Za odabir koristite tipku enter. Ako odaberete frazu, ta fraza će biti korištena za pretraživanje. Ako je prijedlog link, ta stranica će se otvoriti u pregledniku.
Pravila zajednice

Airbnbova pravila o sadržaju

Objavljivanjem sadržaja na Airbnbu, pristajete na to da ćete poštivati ova pravila. Zadržavamo pravo da u cijelosti ili djelimično uklonimo bilo koji sadržaj koji krši ova pravila, naše Uslove korištenja, naše Standarde zajednice, naša Pravila o recenzijama ili iz bilo kojeg drugog razloga prema vlastitom nahođenju.

U slučaju ponovljenog ili ozbiljnog kršenja pravila, možemo suspendovati ili trajno deaktivirati korisničke račune odgovornih osoba.

Sadržaj možete prijaviti direktno ili nas kontaktirati kako biste prijavili sadržaj koji krši ova pravila.

Sljedeći sadržaji nisu dozvoljeni na Airbnbu:

 • Sadržaj kreiran isključivo u svrhu oglašavanja ili drugi komercijalni sadržaj, uključujući logotipe, linkove ili nazive kompanija
 • Neželjeni sadržaj (spam), neželjeni kontakt ili sadržaj koji se više puta dijeli i predstavlja smetnju
 • Sadržaj koji podržava ili promoviše nezakonite ili štetne aktivnosti ili koji je seksualno eksplicitan, nasilan, napadan, prijeteći ili uznemiravajući
 • Diskriminatorni sadržaj (za više informacija pregledajte našu Politiku nediskriminacije)
 • Pokušaji lažnog predstavljanja druge osobe, drugog korisničkog računa ili subjekta, uključujući predstavnike Airbnba
 • Sadržaj koji je nezakonit ili koji krši prava druge osobe ili subjekta, uključujući prava intelektualne svojine i prava na privatnost
 • Sadržaj koji uključuje privatne ili povjerljive podatke druge osobe, uključujući sadržaj koji je dovoljan za utvrđivanje lokacije smještaja

Saznajte više o Airbnbovim pravilima o sadržaju i koronavirusu.

Kršenja pravila

U nastavku slijede kršenja pravila koja se odnose na određenu vrstu sadržaja:

Naslovi oglasa

 • Naslovi oglasa koji uključuju informacije koje nisu relevantne za tip smještaja, stil ili doživljaj
 • Naslovi oglasa koji uključuju simbole ili emotikone

Stranice oglasa ili profila

 • Oglasi i profili koji pružaju lažne, netačne, obmanjujuće ili zavaravajuće informacije

Centar zajednice

 • Sadržaj koji se bavi drugim temama, ne postavlja pitanje ili ne nudi znanje koje odgovara na pitanje u okviru šire diskusije
 • Provociranje ili ponovljeno napadanje članova zajednice

Recenzije

 • Recenzije koje su pristrasne ili ukazuju na mogućnost iznude/poticaja, sukoba interesa ili direktne konkurencije
 • Recenzije koje ne sadrže relevantne informacije o domaćinu ili gostu, smještaju ili doživljaju mogle bi biti uklonjene. Recenzije koje sadrže većinom nebitne informacije bi također mogle biti uklonjene, ali samo ako u njima nema relevantnih informacija koje bi drugim članovima zajednice pomogle u donošenju odluka o rezervacijama.

Saznajte više o Airbnbovim pravilima o recenzijama i načinu na koji Airbnb posreduje u sporovima oko recenzija.

Prilagođeni URL-ovi

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani članci

Zatražite pomoć u vezi s rezervacijama, korisničkim računom i sl.
Prijava ili registracija