Pređi na sadržaj
  Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima
  Vrijeme čekanja je trenutno duže nego obično
  Zbog koronavirusa (COVID-19), trenutno primamo veliki broj zahtjeva i radimo sa smanjenim brojem zaposlenih. Ako imate rezervaciju koja počinje za više od 72 sata, kontaktirajte nas bliže datumu dolaska kako bismo podržali one kojima je odmah potrebna pomoć. Da biste izmijenili ili otkazali rezervaciju, otiđite na stranicu Putovanja ili na kontrolnu tablu domaćina.

  Uslovi i pravila

  Uz naše Uslove korištenja i Uslove plaćanja, ovi uslovi, pravila i standardi se također odnose na vaš pristup Airbnb platformi i korištenje iste.

  Uslovi koje mora ispunjavati gost

  Jeste li spremni da počnete sa ugošćavanjem?
  Napravite sljedeći korak ka dodatnoj zaradi od vašeg smještaja.
  Saznajte više