Airbnb 2022.
Ljetno izdanje

Novi Airbnb za novi svijet putovanja

Dva reda prekrasnih fotografija prikazuju smještaje u Airbnb kategorijama Dvorac, U pustinji, Dizajnerski, Blizu plaže i Na selu. Jedan od oglasa prikazan je na ekranu mobilnog telefona i prikazuje kako bi se smještaji prikazivali u Airbnb aplikaciji.

Ljudi su fleksibilniji nego ikada što se tiče toga gdje i kada putuju. Da bismo im pomogli da iskoriste ove nove mogućnosti, uvodimo našu najveću promjenu u protekloj deceniji, uključujući potpuno novi način traženja, bolji način da borave duže i nenadmašan nivo zaštite.

Novi način traženja

Predstavljamo potpuno novi dizajn zasnovan na Airbnb kategorijama kako bismo pomogli našim gostima da lakše upoznaju svijet Airbnba i otkriju mjesta koja nikad samostalno ne bi pretraživali.

Otvoreni laptop i mobilni telefon prikazuju novu Airbnb početnu stranicu na kojoj su prikazane fotografije smještaja iz Airbnb kategorije Dizajnerski. Red ikona duž vrha stranice prikazuje različite kategorije koje gost može istražiti.

Airbnb kategorije. Dizajnirane su da pomognu gostima da otkriju jedinstvene smještaje.

Naši domaćini nude milione jedinstvenih smještaja širom svijeta. Kategorije Airbnb smještaja ih organizuju u pripremljene kolekcije s više od 50 kategorija smještaja odabranih po svom stilu, lokaciji ili obližnjim aktivnostima. One uključuju:

Upoznajte kategoriju Dizajnerski

Gosti sada mogu lako otkriti više od 20.000 smještaja odabranih zbog svoje čuvene arhitekture i interijera, uključujući remek-djela arhitekata kao što su Frank Lloyd Wright i Le Corbusier.

Impresivna kuća od cigle koju je dizajnirao Frank Lloyd Wright nalazi se u prirodnom okruženju, a prozori od poda do stropa prekrivaju cijelu jednu stranu.
Frank Lloyd Wright
Domaćin je Marika
Betonski tornjevi zgrade koju je dizajnirao Le Corbusier se izdižu ka plavom nebu. Njena struktura oslikava geometrijske oblike na nebu, dok plava statua čovjeka u odijelu strši iz poda.
Le Corbusier
Domaćin je Elodie
Unutrašnjost kuće koju je dizajnirala firma Taalman Architecture prikazuje drveni strop, kamene podove i kamin koji visi uz dimnjak.
Taalman arhitektura
Domaćin je Linda
Kuća nalik na kontejner napravljen od narandžastog metala je prikazana pod otvorenim nebom, a u prvom planu je eukaliptusovo drvo.
Robert Nichol & Sons
Domaćin je Dayget
Bijeli, moderni dom koji je dizajnirao Steven Holl, snimljen je u sumrak i toplo osvijetljen iznutra.
Steven Holl
Domaćin je Sarah
Minimalistička, ali ugodna drvena unutrašnjost trpezarije prikazana je u kući koju je dizajnirao William Turnbull Jr.
William Turnbull Jr.
Domaćin je Miju
Iznad kuće koju je dizajnirala firma Cameron Anderson Architects nalazi se pun mjesec. Prozori i velika otvorena vrata kuće pokazuju toplu, drvenu unutrašnjost dok se mjesečina presijava na zaobljenim metalnim rubovima vanjskih zidova.
Cameron Anderson Architects
Domaćini su Rick i Steph
Upečatljiva zgrada ružičaste boje s jedinstvenim fiksnim prozorima, koju je dizajnirao Ricardo Bofill, u kontrastu je s vedrim plavim nebom
Ricardo Bofill
Domaćin je Hans

Kako kreiramo Airbnb kategorije

Odabrano iz šest miliona smještaja

Airbnb domaćini nude najveću kolekciju jedinstvenih smještaja na svijetu, od kućica na drvetu do malih kuća, u više od 100.000 gradova širom 220 zemalja.

Analiza je izvršena mašinskim učenjem

Oglase na Airbnbu ocjenjujemo mašinskim učenjem kako bi analizirali naslove, napisane opise, recenzije gostiju, opise fotografija i druge podatke.

Sadržaj je odabrao Airbnb

Članovi Airbnbovog tima za odabir pregledaju oglase i biraju se istaknute fotografije. Zatim svaka kategorija prolazi kroz konačnu provjeru dosljednosti i kvaliteta fotografija.

Predstavljamo vam povezane boravke

Više ljudi nego ikad prije putuje na duža putovanja. Kako bismo im pružili još više mogućnosti prilikom planiranja, kreirali smo povezane boravke, inovativnu novu funkciju koja dijeli putovanje na dva različita smještaja. Sada gosti u prosjeku mogu pronaći 40% više smještaja prilikom pretraživanja tih dužih boravaka.

Bolji način da boravite duže

Ekran mobilnog telefona prikazuje povezani boravak. Na ekranu piše: „Podijelite vrijeme između Norrebra i Gammelholma” i prikazuje cijenu putovanja. Ispod su dvije fotografije smještaja. Slika smještaja u Norrebrou prikazuje trpezariju s velikim regalom za knjige boje drvenog uglja i modernim lusterom. Slika smještaja u Gammelholmu prikazuje još jednu trpezariju u koju svjetlo ulazi kroz krovni prozor. U opisu svake fotografije se nalaze datumi koji jasno pokazuju da će gost provesti 12 dana u Norrebrou, a nakon toga 18 dana u smještaju u Gammelhormu.

Dva smještaja na jednom odredištu

Kada gosti traže duži boravak na jednom odredištu, ponudit ćemo im mogućnost da podijele svoje putovanje na dva različita smještaja na toj lokaciji.

Ekran mobilnog telefona prikazuje povezani boravak u kategoriji Nacionalni parkovi. Na ekranu piše „Podijelite vrijeme između Ziona i Grand Canyona”, zajedno s cijenom predloženog putovanja. Ispod su dvije fotografije jedna pored druge. Fotografija koja se odnosi na Zion prikazuje prostrani svijetleći šator pod tamnim nebom. Fotografija koja se odnosi na Grand Canyon prikazuje vanjski bazen s pogledom na planine. U opisu svake fotografije se nalaze datumi koji jasno pokazuju da će gost provesti 4 dana u Zionu, a nakon toga 3 dana u Grand Canyonu.

Dva smještaja u jednoj kategoriji

Povezani boravci se također nude u 14 različitih kategorija, uključujući Kampovanje, Nacionalne parkove, Surfanje i još njih, kako bi gosti mogli uživati u sličnim smještajima ili aktivnostima na dva mjesta. Na primjer, gost koji pretražuje kategoriju Nacionalni parkovi može pronaći povezani boravak koji predlaže smještaj u blizini Ziona i drugi smještaj pored Grand Canyona.

Besprijekorno iskustvo

Ekran mobilnog telefona prikazuje povezani boravak. Na ekranu piše „Boravite u četvrtima Roma Norte i La Condesa”, cijena putovanja i slike dva svijetla i šarena, ali različita, prostora s dvorištem u Mexico Cityju. Ispod se nalazi dugme s oznakom „Mapa”.

Inteligentno podudaranje

Inteligentno spajamo dva smještaja koji se podudaraju po lokaciji, vrsti objekta i sadržajima.

Ekran mobilnog telefona prikazuje mapu Mexico Cityja. Dva smještaja prikazana na prethodnom ekranu označena su crnim ikonama koje prikazuju datume svakog boravka. Crna linija u obliku luka pokazuje koliko su smještaji blizu jedan drugom. Umetnuta slika ponavlja slike dva šarena dvorišta vezana za ovaj povezani boravak.

Animirano mapiranje

Povezani boravci su na mapi spojeni animacijom koja jasno prikazuje udaljenost između smještaja i redoslijed boravaka.

Ekran mobilnog telefona prikazuje sliku smještaja u četvrti Roma Norte i relevantne informacije o rezervaciji. Na dnu ekrana se nalazi dugme koje poziva gosta da „rezerviše”.

Jednostavna rezervacija

Kad gost odabere povezani boravak, vodimo ga kroz jednostavni postupak rezervisanja svakog smještaja, jedan po jedan.

Nenadmašan nivo zaštite

AirCover je najopsežnija besplatna zaštita za putovanja koja našim gostima daje sigurnost da stojimo iza njih ako nešto pođe po zlu.

AirCover
Najopsežnija zaštita za putovanja. Uvijek uključena, uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.

AirCover pruža četiri vrste zaštite za svakog gosta pri svakom boravku

Garancija za zamjenski smještaj

U rijetkom slučaju da domaćin mora otkazati rezervaciju u roku od 30 dana prije dolaska, gostima ćemo pronaći sličan ili bolji smještaj ili ćemo im vratiti novac.

Garancija dolaska

Ako gost ne može ući u smještaj, a domaćin ne može riješiti problem, pronaći ćemo mu sličan ili bolji smještaj u istom trajanju kao i prvobitni boravak ili ćemo mu vratiti novac.

Garancija tačnosti oglasa

Ako u bilo kojem trenutku tokom boravka gost utvrdi da smještaj ne odgovara onome što se nalazi u oglasu, npr. frižider prestane da radi, a domaćin ga ne može lako popraviti ili ima manje spavaćih soba nego što je navedeno, gosti će imati tri dana da to prijave, a mi ćemo im pronaći sličan ili bolji smještaj ili ćemo im vratiti novac.

Linija službe za sigurnost 0–24

Ako se gost ikada bude osjećao nesigurno, danju ili noću će imati prioritetan pristup posebno obučenim agentima službe za sigurnost.

Pregledajte sve detalje o tome kako AirCover štiti rezervaciju svakog gosta i važeće izuzetke. Ako ste domaćin, saznajte više o tome šta AirCover znači za vas.

Samo Airbnb svakom gostu na raspolaganje stavlja AirCover

Airbnb
Konkurenti
Garancija za zamjenski smještaj
Garancija dolaska
Garancija tačnosti oglasa
Linija službe za sigurnost 0–24

Pogodnosti koje nudi AirCover u poređenju sa sveobuhvatnom zaštitom koju besplatno nude naši najdirektniji konkurenti.

Posebno obučen i posvećen tim koji je spreman da riješi sve probleme

Dva mobilna telefona se nalaze jedan pored drugog; onaj s lijeve strane prikazuje SMS konverzaciju između Airbnb gosta i člana Airbnbovog tima za AirCover. Član tima objašnjava da je pronašao 5 novih smještaja, sličnih prvobitnoj rezervaciji gosta. Gost odgovara da je uspio rezervisati smještaj pod nazivom „Brvnara u Anchorageu”. Telefon na desnoj strani prikazuje prva dva smještaja s liste želja. Na prvoj fotografiji se vidi sunčana i privlačna dnevna soba iz brvnare u Anchorageu na Aljasci. Može se također vidjeti vrh sljedećeg oglasa.

Posebno obučen i posvećen tim koji je spreman da riješi sve probleme

AirCover je dizajniran direktno na Airbnb aplikaciji i web stranici, što gostima olakšava da se u svakom trenutku obrate agentu i brzo riješe probleme. Kako bismo vam pružili AirCover, kreirali smo tim specijalno obučenih agenata za pomoć pri rezervisanju smještaja u zadnji čas i proširili našu liniju službe za sigurnost 0–24 kako bi bila dostupna na više jezika nego ikada.