Ovaj sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku pa smo ga zasad učinili dostupnim na najbližem dostupnom jeziku.

Koliko Airbnb naplaćuje domaćinima?

Saznajte više detalja o naknadama za usluge za domaćine i goste.
Autor: Airbnb, objavljeno 16. nov 2020.
5 min. čitanja
Izmijenjeno 14. mar 2023.

Posebnosti

 • Većina domaćina plaća naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije

 • Gosti obično plaćaju naknadu za usluge u iznosu od oko 14% od međuzbira rezervacije

 • Ove naknade pomažu Airbnbu da podrži domaćine i vodi svoje poslovanje

Za mnoge ljude ugošćavanje je način da zarade novac dok se povezuju s putnicima iz cijeloga svijeta. Ipak, koliko Airbnb naplaćuje i kako to utiče na domaćine i goste?

Uz jasno razumijevanje šta su naknade za usluge Airbnba i zašto ih imamo, možete postaviti strategiju određivanja cijena koja ima smisla za vas i vaš smještaj.

Koliko Airbnb naplaćuje?

Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije. Međuzbir je vaša cijena noćenja i sve dodatne naknade koje naplaćujete gostima, kao što je naknada za čišćenje, a ne uključuje naknade Airbnba i poreze. Gosti obično plaćaju naknadu za usluge u iznosu od oko 14% od međuzbira rezervacije.

Dakle, ako naplaćujete 100 USD po noćenju za boravak od 3 noćenja, uz 60 USD za naknadu za čišćenje, vaš međuzbir rezervacije iznosi 360 USD. Naknada za uslugu pruženu domaćinu, a koja u pravilu iznosi 3% međuzbira vaše rezervacije (10,80 USD), oduzima se od vaše zarade, a gostima se naplaćuje naknada za usluge u iznosu od 14% (50,40 USD) koja je uključena u ukupnu cijenu koju plaćaju. U ovom primjeru:

 • Zaradili biste 349,20 USD
 • Vaši gosti bi platili 410,40 USD

Airbnbove naknade za usluge su konkurentne i ne naplaćujemo obradu plaćanja. Na taj način domaćini mogu zadržati veliki dio svoje zarade.

Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije.

Zašto Airbnb naplaćuje naknade za usluge?

Oslanjamo se na naknade kako bismo omogućili da Airbnb posluje bez poteškoća i pokrili troškove proizvoda i usluga koji vam pomažu da iznajmljujete svoj prostor, uključujući:

 • Korisničku podrška 0–24
 • Marketing usmjeren ka gostima putem Googlea, društvenih mreža i sl.
 • Zaštitu za vas i vaš smještaj
 • Edukativne materijale za domaćine

Više o naknadama možete saznati u našem videozapisu koji se nalazi iznad.

Jesu li gosti upoznati s ovim naknadama?

Da. Naknade za usluge, naknade za čišćenje i naknade za dodatne goste i kućne ljubimce prikazuju se gostima zajedno s lokalnim porezima, ako je primjenjivo, i ukupnom cijenom koju će platiti.
Poznavanje ukupne cijene po stavkama pomaže mi da održim svoju ukupnu cijenu konkurentnom. Rezultat su sretniji gosti i bolje recenzije.
Oliver,
Brooklyn, New York

Gdje mogu pronaći iznos koji će gosti platiti?

Kada rezervacija bude potvrđena, cijena po stavkama u podacima o rezervaciji domaćina i u e-mailu s potvrdom rezervacije će sadržavati sve primjenjive naknade kako biste mogli jasno pronaći sljedeće:

 • Naknade i poreze koje naplaćuje Airbnb
 • Sve dodatne naknade koje naplaćujete (kao što je naknada za čišćenje)
 • Ukupnu cijenu koju će gosti platiti
 • Isplatu koju ćete dobiti

To znači da nikada nećete morati tražiti ukupnu cijenu kada odgovarate na pitanja gostiju ili unosite izmjene. Kada znate koliko gosti plaćaju, postaje vam lakše da upravljate strategijom određivanja cijena, povratima novca, otkazivanjima i zahtjevima za rezervaciju.

Spuštajući se od vrhu ekrana s detaljima rezervacije, pronađite iznos koji gosti plaćaju i svoju isplatu.

Informacije koje se nalaze u ovom članku možda su se promijenile od trenutka objavljivanja.

Posebnosti

 • Većina domaćina plaća naknadu za usluge u visini od 3% od međuzbira rezervacije

 • Gosti obično plaćaju naknadu za usluge u iznosu od oko 14% od međuzbira rezervacije

 • Ove naknade pomažu Airbnbu da podrži domaćine i vodi svoje poslovanje

Airbnb
16. nov 2020.
Je li vam ovo bilo korisno?