Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima

  Unaprijedite svoje poslovanje na Airbnbu ovim novitetima u kalendaru

  Dobijate jednostavniji dizajn i možete birati koje detalje želite vidjeti.
  Autor: Airbnb, objavljeno 9. nov 2021.
  3 min. videozapisa
  Izmijenjeno 14. okt 2022.

  Posebnosti

  • Intuitivniji dizajn kalendara olakšava pregled rezervacija gostiju na prvi pogled

  • Izaberite prikazivanje ili sakrivanje detalja, kao što su napomene o predstojećim boravcima

  Kalendar je domaćinu polazna tačka za sve što je vezano za rezervacije. Tu upravljate dostupnošću, provjeravate napomene o predstojećim boravcima, prilagođavate cijene itd.

  S obzirom na to da je za vas veoma važno da vam ovi podaci budu lako dostupni, neke od izmjena koje smo prošle godine unijeli u kalendar na računaru uvodimo u mobilne uređaje. Ažuriranja pojednostavljuju vaš kalendar, smanjuju nered i pružaju vam moćne alate koji vam mogu pomoći da upravljate rezervacijama i rutinom ugošćavanja.

  Pronađite podatke na prvi pogled

  Prethodno je vaš kalendar koristio različite boje, linije i kose crte kako bi prenio status različitih rezervacija. Pojednostavili smo dizajn kako bismo olakšali čitanje na prvi pogled.

  Ažurirani kalendar prikazuje sljedeće rezervacije:

  • Trenutne rezervacije se prikazuju u jednoj boji.
  • Buduće potvrđene rezervacije su uokvirene crnom bojom.
  • Buduće rezervacije na čekanju su okvirene crnom tačkastom linijom.

  Nadamo se da će vam novosti pomoći da planirate unaprijed, organizujete smjene gostiju i prepoznate prilike za ostvarivanje većeg broja rezervacija.

  Kad primijetim predstojeće praznine u svom rasporedu, primijenim popust da privučem goste. Isprobajte!
  Donatella,
  Mondolfo, Italija

  Probirajte stavke koje se prikazuju

  Svjesni smo da domaćini ponekad žele koristiti kalendar kako bi pronašli određene podatke. Zato smo dodali funkciju koja vam omogućava da prikažete ili sakrijete ključne detalje, kao što su cijena noćenja, promocije, popularni datumi i napomene o predstojećim rezervacijama.

  Pomoću ove funkcije se možete u svakom trenutku fokusirati na ono što vam je važno i zanemariti sve ostalo.

  Ostvarite bolji uvid na dugi rok

  Praćenje historije cijena i predstojećeg rasporeda važan je dio vaše rutine ugošćavanja. Koliko ste naplaćivali prošlog proljeća? Hoćete li u decembru imati mnogo gostiju? Odgovori na pitanja kao što su ova mogu vam pomoći da upravljate svojim rezervacijama s više sigurnosti.

  Na računaru vam poboljšani cjelogodišnji prikaz kalendara omogućuje da provjerite dostupnost dugoročnih rezervacija, pregledate ranije korištene cijene noćenja, prilagodite buduće cijene i promocije i još mnogo toga.

  Promijenili smo i način na koji možete postaviti dostupnost kalendara kako bi odgovarao svim mogućim pretraživanjima gostiju. Gosti koji vole planirati unaprijed mogu pronaći i rezervisati smještaj do dvije godine prije putovanja.

  Sve ove izmjene namijenjene su da vam pomognu da pronađete potrebne detalje kada vam zatrebaju kako biste mogli nastaviti uspješno poslovati kao domaćin. Ako imate prijedloge o tome šta još možemo učiniti da za vas poboljšamo dizajn kalendara, pošaljite nam poruku.

  Informacije koje se nalaze u ovom članku možda su se promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • Intuitivniji dizajn kalendara olakšava pregled rezervacija gostiju na prvi pogled

  • Izaberite prikazivanje ili sakrivanje detalja, kao što su napomene o predstojećim boravcima

  Airbnb
  9. nov 2021.
  Je li vam ovo bilo korisno?