Airbnb 2021.
Zimsko izdanje

Više od 50 poboljšanja za još bolji Airbnb

Predstavljamo AirCover za domaćine

Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključena i uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.

Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključena i uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.

Osig. od odgovor.: 1 m. USD

Zaštićeni ste, čak i u rijetkim slučajevima kada se gost povrijedi.

Zaštita od štete do 1 milion USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem prostoru i stvarima, uključujući dragocjenosti.

Zaštita: kućni ljubimci

Bez brige: šteta koju nanesu četvoronožni gosti je pokrivena.

Zaštita: duboko čišćenje

Nadoknađujemo vam neočekivane troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije zbog štete.

Rok za prijavu je 14 dana

Sada imate 14 dana da prijavite štetu, čak i ako imate uzastopne rezervacije.

Brze nadoknade

Nadoknadu za štetu koju uzrokuju gosti dobijate brzo, obično u roku od dvije sedmice.

Brže praćenje za Superdomaćine

Superdomaćini imaju pristup posebnoj liniji za podršku s prioritetnim javljanjem.

Više informacija o svemu što nudi AirCover za domaćine, uključujući uslove i odredbe tog programa, saznajte .

Inovacije koje ćete naći samo na Airbnbu

Translation Engine

Najnaprednija tehnologija prevođenja ikada ponuđena našoj zajednici.

Pregled prilagođenog pristupa

Provjeravamo svaku karakteristiku prilagođenog pristupa koju su domaćini smještaja dostavili sa 100% preciznosti.

Provjereni Wi-Fi

Naš novi alat za testiranje brzine osigurava gostima odgovarajući Wi-Fi u smještaju.

Ja sam (još) fleksibilniji

Pretražujte do 12 mjeseci unaprijed i otkrijte još više vrsta jedinstvenih smještaja.

Kartica Pametnija putovanja

Redizajnirana kartica Putovanja sadrži sve vaše ključne podatke o putovanjima.

Proširenje funkcije Pitajte Superdomaćina

Novi domaćini se mogu povezati sa Superdomaćinom kako bi dobili stručnu i ličnu pomoć.

Pametnije i jednostavnije iskustvo za goste

Prevod u realnom vremenu

Više ne morate dodirnuti dugme za prevođenje da biste pročitali sadržaj na svom jeziku.

Bolji prevodi

Poboljšani prevodi za više od 99% smještaja na Airbnbu, prema podacima nezavisne studije.

„Dobro došli” na 62 načina

Svaki oglas i recenzija trenutno su dostupni na svim jezicima koje podržavamo globalno.

Bolji filteri za pretraživanje

Istaknutiji filteri za prilagođeni pristup olakšavaju pronalazak smještaja za različite potrebe.

Prilag. pristup: doživljaji

Funkcije poput „znakovni jezik” ili „bez stepenica” sad su jasno prikazane za doživljaje.

Pregled plaćanja gostiju

Transakcije gostiju (povrat novca, računi i sl.) sada su lako dostupne.

Odbrojavanje do dolaska

Pametnija i intuitivnija kartica sada sadrži praktično odbrojavanje do vašeg dolaska.

Detalji dolaska

Podaci o vašem dolasku sada se pojavljuju zajedno s podacima o rezervaciji.

Doživljaji: istaknuto

Neka vas inspirišu sjajni videozapisi doživljaja u blizini vašeg predstojećeg odredišta.

Ikone mape: novi doživljaji

Na mapi su istaknuti doživljaji označeni po vrsti, kao što su hrana, na otvorenom i sl.

Aktivnosti samo za vas

Preporučujemo vam vrhunske doživljaje na osnovu toga s kim ste i gdje ćete biti.

Lista želja s prijateljima

Vaši prijatelji sada mogu vidjeti vaše liste želja jednim klikom ili dodirom, bez prijave.

Novi poklon bonovi

Poklonite odmor ove godine uz više načina da kupite i iskoristite Airbnb poklon bonove.

Poklon bonovi su globalni

Šaljite čestitke uz Airbnb poklon bonove, dostupne u AU, CA, DE, FR, IT, SP i UK.

Centar za pomoć: pravila

Tražite određene uslove? Pronađite ono što vam treba pomoću našeg jedinstvenog alata za pretraživanje.

Još jednostavnije ugošćavanje

Odgovarajući Superdomaćin

Spojit ćemo vas sa Superdomaćinom na osnovu vaše lokacije, jezika i smještaja.

Oglasi: praktična pomoć

Želite li još jednom provjeriti svoj oglas? Pročitajte savjete Superdomaćina o tome šta im je pomoglo.

Svijet pomoći Superdomaćina

Zdravo! ¡Hola! Bonjour! Povežite se sa Superdomaćinom na više od 30 jezika u 196 zemalja.

Pojednostavljen početak

Dočekajte nove goste u jednom koraku pomoću pojednostavljenog postupka u kartici Danas.

Kartica Danas: detalji

Brzo pregledajte i odgovorite na nove rezervacije bez napuštanja kartice Danas.

Kartica Danas: obavještenja

Kartica Danas sada prikazuje samo obavještenja za domaćine, a ne obavještenja za goste.

Kartica Danas: savjeti

Primajte prilagođene savjete za poboljšanje vašeg oglasa, poput dodavanja sadržaja.

Kartica Danas: pro domaćini

Korisnici profesionalnih alata, radujte se! Sada možete koristiti karticu Danas čak i ako imate više oglasa.

Wi-Fi: testiranje brzine

Domaćini mogu jednostavno testirati brzinu Wi-Fi konekcije u svom smještaju putem Airbnb aplikacije.

Pregled cijena za domaćine

Provjerite cijene svog smještaja onako kako se prikazuju gostima.

Naknade: kratki boravci

Ponudite nižu naknadu za čišćenje za boravke od jednog i dva noćenja.

Naknada za kućne ljubimce

Sada na cijenu noćenja možete dodati naknadu za kućne ljubimce.

Povrat novca za doživljaje

Odaberite da gosti mogu dobiti povrat cjelokupnog iznosa ako otkažu do 24 sata unaprijed.

Bolje smjernice za opcije

Bolje smjernice pomažu domaćinima da preciznije prikažu karakteristike prilagođenog pristupa svom smještaju.

Učitavanje videozapisa

Želite kreirati pregled videozapisa za svoj doživljaj? Sada je lakše učitati video klipove.

Pretražite poruke po tekstu

Sada je lako pronaći poruke jednostavnim unosima teksta.

Bolje učitavanje slika

Automatski aranžman sada radi kad učitate jednu po jednu fotografiju.

Promo cijene novog oglasa

Promovišite novi smještaj uz poseban popust kao dio toka ugošćavanja u 10 koraka.

Pretraga: bolji položaj

Bolji položaj u rezultatima pretraživanja bolje prikazuje domaćine s odličnom kvalitetom.

Luxe poruke u tri smjera

Luxe concierge sada može uključiti goste i domaćine u trosmjerne poruke.

Redizajnirani kalendar za računar

Kalendar domaćina za računar je preuređen kako bi bio jasniji i jednostavniji za korištenje.

Postavke kalendara

Prilagodite podatke koji se prikazuju u poljima datuma onome što vam je najvažnije (samo za računar).

Bolji prikaz cijena

Domaćini sada mogu provjeriti cijene u prikazu kalendarske godine (samo za računar).

Proširena provjera rizika

Mjere za smanjenje zabava su ovdje za domaćine u Portugalu i Ujedinj. Kraljevstvu.

Pojednostavljene odluke

Novi proces upravljanja zahtjevima domaćinima omogućava jednostavna i brza rješenja.

Više podrške okruženju

Linija za podršku za komšije domaćina proširila se na 12 jezika u 29 zemalja.

Ponovno aktiviranje oglasa

Oglasi se mogu ponovo aktivirati na gradskom portalu kad domaćini ažuriraju registracije.

Vrijeme objave funkcija i njihova dostupnost mogu varirati u zavisnosti od lokacije.