Logotip Airbnb.org
Osoba s kratkom tamnom kosom odlazi noseći plastičnu kadu kroz blatnjavu, do koljena duboku vodu na poplavljenom putu.
Osoba s kratkom tamnom kosom odlazi noseći plastičnu kadu kroz blatnjavu vodu dubine do koljena na poplavljenom putu.

ODGOVOR NA POPLAVE U RIO GRANDE DO SULU

Budite domaćin u kriznim vremenima

Katastrofalne poplave uništavaju dijelove Rio Grande do Sula. Airbnb.org pruža besplatan privremeni smještaj preživjelima, volonterima i osobama koje prve pomažu u kriznim situacijama.

Možete pomoći. Registrujte se kao domaćin u Rio Grande do Sulu i Santa Catarini.

Ponudite smještaj

Imate li smještaj koji možete ponuditi? Možete ga ponuditi besplatno ili uz popust putem stranice Airbnb.org kako biste pružili podršku preživjelima, osobama koje prve pomažu u kriznim situacijama i drugima koji su pogođeni humanitarnim krizama.
Tri osobe prelaze brzu, do koljena duboku i blatnjavu vodu, držeći se za uže i jedni za druge.
Tri osobe prelaze brzu, do koljena duboku i blatnjavu vodu, držeći se za uže i jedni za druge.

Kako funkcioniše ugošćavanje

  • Omogućit ćete udoban krevet i osnovne sadržaje za period od nekoliko dana do nekoliko sedmica. Saznajte više o ugošćavanju gostiju u okviru programa Airbnb.org.

  • Airbnb.org sarađuje s vlastima i neprofitnim organizacijama koje provjeravaju da li gosti ispunjavaju uslove i pomažu im prije, tokom i nakon boravka.

  • Airbnb se odriče svih naknada za usluge za boravke u okviru programa Airbnb.org. Kao i uvijek, Airbnb domaćinima pruža AirCover koji uključuje osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD, zaštitu od oštećenja u iznosu od 3 miliona USD i još mnogo toga.

Donirajte

Svaka donacija pomaže u ispunjavanju suštinske potrebe za smještajima za hitne slučajeve. Saznajte kako funkcionišu donacije

100% vaše donacije će se koristiti za povezivanje ljudi sa smještajem za kratkoročni boravak.

Smještaji su potpuno besplatni za goste u okviru programa Airbnb.org.

Podržavamo našu zajednicu bez obzira na nacionalnost, rasu, etničku pripadnost ili način na koji se identifikuju.

Često postavljana pitanja

Fotografije: Carlos Macedo / Trilho Narrativas

© 2024 Airbnb.org. Sva prava su zadržana
© 2024 Airbnb.org. Sva prava su zadržana
© 2024 Airbnb.org. Sva prava su zadržana