Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima

  Sve što trebate znati o AirCoveru za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključena i uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.
  Autor: Airbnb, objavljeno 11. maj 2022.
  5 min. videozapisa
  Izmijenjeno 6. maj 2022.

  Posebnosti

  • AirCover za domaćine uključuje Zaštitu domaćina od oštećenja u iznosu od 1 milion USD i Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  • Zaštita od oštećenja uključuje zaštitu od gubitka prihoda, kao i novu zaštitu od oštećenja koju prouzrokuju kućni ljubimci, troškova dubinskog čišćenja i još mnogo toga

  Naši domaćini su srce i duša Airbnba. Prihvatanje vašeg mišljenja je ključno za naš rad, a vaše povratne informacije su nas navele da kreiramo AirCover za domaćine.

  Rekli ste nam da vam je potrebna veća zaštita, kao i brz i jednostavan postupak dobijanja nadoknade. Šta ako gost puši u vašem smještaju, te vam je potrebno posebno čišćenje? Šta ako je pas gosta oštetio vaš kauč? 

  Uz Aircover za domaćine možete ugošćavati sa sigurnošću. Osim zaštite od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD AirCover za domaćine proširuje zaštitu od oštećenja u iznosu od 1 milion USD koju smo ranije ponudili domaćinima, s dodatnim pokrićem za oštećenja koja uzrokuju kućni ljubimci, za dubinsko čišćenje i još mnogo toga.

  Zaštita od oštećenja u iznosu od 1 milion USD

  Ako gost ikad ošteti vaš smještaj ili imovinu tokom boravka ugovorenog putem Airbnba, AirCover za domaćine vam nudi zaštitu od oštećenja u iznosu od 1 milion USD. Već smo pokrivali štetu u slučaju da gost prospe crveno vino i uništi vaš tepih, a sada, uz proširenu pokrivenost, pokrivamo i štetu u slučaju da mačka gosta pocijepa vaše zavjese.

  Proširena pokrivenost uključuje:

  • Zaštitu od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci: Ne brinite, šteta koju nanesu četvoronožni gosti je pokrivena
  • Zaštitu koja se odnosi na dubinsko čišćenje: Nadoknađujemo vam neočekivane troškove čišćenja, poput uklanjanja mirisa cigareta ako gost puši u vašem domu
  • Zaštitu od gubitka prihoda: AirCover za domaćine nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene Airbnb rezervacije zbog štete koju su prouzrokovali gosti
  • Rok za podnošenje zahtjeva od 14 dana: Ako gosti naprave štetu, imate 14 dana da zatražite nadoknadu nakon što oni odu iz smještaja, pri čemu nije važno jesu li novi gosti već došli u smještaj
  • Brze nadoknade: Nadoknadu za štetu koju uzrokuju gosti dobijate brzo, obično u roku od dvije sedmice
  • Brža podrška za Superdomaćine: Sada dobijate prioritetnu podršku i brže nadoknade

  Ako želite zatražiti nadoknadu, jednostavno pošaljite zahtjev za AirCover putem našeg Centra za posredovanje. Kad pošaljete zahtjev, obavijestit ćemo vašeg gosta o tome šta je oštećeno ili šta nedostaje. Vaš gost tada ima rok od 24 sata da plati iznos koji tražite. Ako gost odbije platiti puni iznos ili ne odgovori, moći ćete uključiti Airbnbovu službu podrške.

  Saznajte više o Zaštiti domaćina od oštećenja

  Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  Osiguranje od odgovornosti odnosi se na domaćine u rijetkim slučajevima kad se gost povrijedi ili dođe do oštećenja ili krađe njegove imovine dok boravi u vašem smještaju. Uključene su i osobe koje vam pomažu pri ugošćavanju, kao što su sudomaćini i čistači, kako biste se osjećali sigurno kao domaćin na Airbnbu.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti vas pokriva ako ste pravno odgovorni za sljedeće:

  • Tjelesna povreda gosta (ili drugih)
  • Oštećenje ili krađa imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • Oštećenje koje je gost (ili drugi) prouzrokovao u zajedničkim prostorima, kao što su predvorja zgrada i obližnji objekti

  Ako želite podnijeti zahtjev, otvorite naš obrazac za prijavu štete u okviru osiguranja od odgovornosti. Podaci će se poslani našem pouzdanom osiguravatelju treće strane, koji će vaš zahtjev dodijeliti predstavniku. On će riješiti vaš zahtjev u skladu s uslovima polise osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, pokriveni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o Osiguranju domaćina od odgovornosti

  AirCover za domaćine je inspirisan vašim sugestijama. Posvećeni smo tome da djelujemo u skladu s vašim povratnim informacijama i potičemo vas da i dalje dijelite svoje mišljenje s nama.

  Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje ne pokrivaju domaćine koji nude smještaje putem kompanije Airbnb Travel, LLC ili domaćine sa smještajem u kontinentalnoj Kini i Japanu, gdje se primjenjuju Plan za zaštitu domaćina u Kini, Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti u Japanu. Zaštita domaćina od oštećenja nije povezana s Osiguranjem domaćina od odgovornosti.

  Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u američkim dolarima i da postoje i drugi uslovi, odredbe i izuzeci.

  Moguće je da su se informacije koje se nalaze u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Posebnosti

  • AirCover za domaćine uključuje Zaštitu domaćina od oštećenja u iznosu od 1 milion USD i Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  • Zaštita od oštećenja uključuje zaštitu od gubitka prihoda, kao i novu zaštitu od oštećenja koju prouzrokuju kućni ljubimci, troškova dubinskog čišćenja i još mnogo toga

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Je li vam ovo bilo korisno?