SAŽETAK OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

Šta je Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* snosi odgovornost ili druge troškove u vezi s povredama drugih osoba ili oštećenjem imovine drugih osoba zbog iznajmljivanja stambenog prostora te slučajeve u kojima domaćin snosi štetu zbog oštećenja imovine domaćina uzrokovanu boravkom gosta*. U slučajevima kada je imovina domaćina oštećena zbog boravka gosta, osiguranje će se primijeniti kada domaćin i gost ne mogu međusobno riješiti spor i domaćin kontaktira Airbnb.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja koji pokriva Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju plaćati premije osiguranja da bi ostvarili korist od programa Osiguranja domaćina u Japanu.

Pogledajte sljedeće informacije o pokriću koje pruža Osiguranje domaćina u Japanu.

Trajanje osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja je od 31. jula 2022. do 31. jula 2023. godine.

Obim i uslovi

Obim i uslovi podnošenja zahtjeva za Osiguranje domaćina u Japanu

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve uništavanja imovine i narušavanja odgovornosti domaćina ili druge troškove koje je domaćin imao u vezi s povredama drugih osoba ili uništavanjem njihove imovine u vrijeme iznajmljivanja oglašenog stambenog prostora.

  1. Pokriveni smještaj

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva smještaj* koji domaćin posjeduje, koristi ili vodi u okviru djelatnosti iznajmljivanja stambenog prostora.

(*) Smještaj označava objekte koji su odobreni u skladu sa Zakonom o hotelijerstvu, ovjereni u skladu sa Zakonom o posebnim strateškim zonama, prijavljeni u skladu sa Zakonom o privatnom smještaju ili druge objekte u kojima se obavlja slična djelatnost iznajmljivanja smještaja; međutim, pod uslovom da su ispunjeni svi sljedeći uslovi: – Objekti su u vlasništvu ili ih iznajmljuje domaćin; – Objekti su oglašeni na Airbnbovoj web stranici; i – Objekte je rezervisala i koristi osoba koja je pristala na Airbnbove uslove pružanja usluge i koristi Airbnbovu web stranicu. Smještajni kapaciteti uključuju mobilne domove, autobuse, automobile za kampovanje, kućice na drvetu i druge objekte koji su parkirani i koriste se kao smještajni kapaciteti. Brodovi i plovila su također uključeni ako se koriste kao smještajni kapaciteti.

  1. Domaćin/domaćini

Domaćini su osobe koje se bave (*) djelatnošću iznajmljivanja stambenog prostora.

  1. Gost/Gosti

Gosti podrazumijevaju korisnike (*) usluge iznajmljivanja stambenog prostora, uključujući one koje je korisnik pozvao i one koji zajednički koriste uslugu iznajmljivanja stambenog prostora.

(*) Djelatnost iznajmljivanja stambenog prostora je hotelijerska djelatnost utvrđena Zakonom o hotelijerstvu (Zakon br. 138 iz 1948. godine), djelatnost utvrđena Zakonom o posebnim strateškim zonama (Zakon br. 107 iz 2013. godine) ili djelatnost iznajmljivanja smještaja utvrđena Zakonom o iznajmljivanju stambenog prostora (Zakon br. 65 iz 2017. godine) ili druga slična djelatnost iznajmljivanja smještaja, kao i sve aktivnosti koje se provode unutar ili izvan takvog smještaja, a koje su povezane s gore navedenim uslugama i koje se provode u skladu s transakcijama putem Airbnbove digitalne platforme.

Pokriće osiguranja (uslovi u vezi s odgovornošću)

Gornja granica koja se primjenjuje tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi.

Isključenja iz pokrića

Glavne stavke koje nisu obuhvaćene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini)

Stavke koje nisu uključene u smještaj:

– Valuta, novac, plemeniti metal u obliku poluga, novčanice ili vrijednosni papiri. – Zemljište, voda ili bilo koja druga supstanca u ili na zemljištu; međutim, to se ne odnosi na poboljšanja zemljišta koje se sastoji od uređivanja vrta, puteva i trotoara (ali se odnosi na bilo koje dodato zemljište ili zemljište koje se nalazi ispod tog objekta) ili vode koja je sadržana u bilo kojoj zatvorenoj cisterni, bilo kojem cjevovodu ili bilo kojoj drugoj opremi za preradu. – Životinje, uključujući, ali ne ograničavajući se na stoku i kućne ljubimce. – Drveće koje se uzgaja za komercijalnu prodaju i usjevi. – Plovila, letjelice, svemirske letjelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila koja se ne koriste i koja se koriste kao Smještaj. – Vozila; međutim, to ne uključuje bilo koje vozilo koje se ne koristi i koje se koristi kao smještaj. – Podzemni rudnici ili rudnička okna ili bilo koji objekat unutar takvih rudnika ili okana. – Brane i nasipi. – Objekti u tranzitu. – Odašiljačke i distributivne linije preko 305 metara od smještaja.

Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:

– Rat, upotreba sile od strane inostrane zemlje, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi. – Oštećenja prouzrokovana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usljed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom, ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, naučnu ili industrijsku upotrebu.

– Stvarna ili potencijalno zlonamjerna upotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materijala. – Šteta na smještaju nastala tokom razdoblja u kojem gosti ne koriste smještaj. – Šteta nastala zbog namjernog nedoličnog ponašanja ili krajnje nepažnje domaćina. – itd.

Glavni slučajevi kada se novac od osiguranja ne isplaćuje (klauzule koje se odnose na nadoknadu štete)

– Rat, upotreba sile od strane inostrane države, revolucija, oduzimanje vlasti, građanski rat, oružana pobuna, ili drugi slični incidenti ili neredi. – Šteta prouzrokovana zračenjem, eksplozijom ili drugom štetom usljed nuklearne reakcije ili raspada atomske jezgre materijala nuklearnog goriva ili materijala nuklearnog izvora, radioaktivnog elementa, radioaktivnog izotopa ili materijala kontaminiranog takvim materijalom ili nesreće koja se može pripisati tom materijalu, isključujući nuklearne reakcije ili nuklearno raspadanje atomskih jezgara radioizotopa za medicinsku, naučnu ili industrijsku upotrebu. – Šteta nastala zbog namjernog neprimjerenog ponašanja domaćina. – Odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima. – Odgovornost koja proizlazi iz fizičkog invaliditeta koju snose zaposlenici domaćina dok rade za domaćine. – U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i druge osobe, odgovornost se određuje tim sporazumom. – Odgovornost uzrokovana otpadnim vodama ili emisijama. – Odgovornost koja proizilazi iz profesionalnog rada advokata, registrovanih inostranih advokata, ovlaštenih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, projektanata, zemljišnih i stambenih istražilaca, sudskih pisara, administrativnih pisara, veterinara ili njima sličnim osobama. – Odgovornost koja proizlazi iz posjedovanja, korištenja ili upravljanja bilo kojom letjelicom, automobilima ili plovilom ili vozilom izvan Smještaja, isključujući bilo kakvu štetu nastalu zbog korištenja ili upravljanja automobilom ili plovilom ili vozilom izvan Smještaja tokom korištenja takvog automobila ili plovila ili vozila izvan objekta kao Smještaja. – Odgovornost koja proizilazi iz građevinskih radova na zakupljenom objektu, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, isključujući slučaj gdje je domaćin angažovan u radu vlastitog preduzeća. – itd.

Zahtjevi za odštetu

Obavijest o nezgodi

Ako domaćin primijeti povredu ili oštećenje imovine od strane gosta ili treće strane, domaćin bi o tome trebao odmah obavijestiti Airbnb jer bi se moglo primijeniti osiguranje. Isto tako, ako domaćin sazna za štetu na objektu koji domaćin posjeduje ili kojim upravlja, trebao bi obavijestiti Airbnb kada on i njegov gost ne budu u mogućnosti postići dogovor o rješavanju slučaja u roku od 72 sata od prvog stupanja u kontakt s gostom jer bi se moglo primijeniti osiguranje.

Zahtjev za dostavu polise osiguranja

Ovaj pregled Osiguranja domaćina u Japanu ne sadrži sve uslove polise osiguranja. Ako želite zatražiti kopiju polise osiguranja, obratite se firmi [Marsh Japan, Inc.](pošaljite e-mail na: jp.airbnb@marsh.com) i navedite podatke svog korisničkog računa na Airbnbu.

Osiguravajuće društvo koje preuzima odgovornost

Sompo Japan Insurance Inc.