Ovaj sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku pa smo ga zasad učinili dostupnim na najbližem dostupnom jeziku.

Kako Airbnb štiti domaćine

Ugošćavajte uz sigurnost koju vam pružaju naša pravila i zaštite.
Autor: Airbnb, objavljeno 4. feb 2020.
5 min. čitanja
Izmijenjeno 10. jul 2024.

Tu smo da vas podržimo dok ugošćavate. Sve dok koristite Airbnb za komunikaciju, rezervisanje i plaćanje, zaštićeni ste našim pravilima i uslugama.

AirCover za domaćine

AirCover za domaćine je sveobuhvatna zaštita za svakog domaćina na Airbnbu. Ono uključuje Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD. Ono također uključuje Zaštitu domaćina od oštećenja u iznosu od 3 miliona USD, uz pokriće za umjetnine, dragocjenosti, automobile, brodove, druga motorna vozila i plovila koja parkirate ili čuvate uz svoj objekat i još mnogo toga.

AirCover za domaćine nudi zaštitne mjere prije putovanja kako bismo bili sigurni da su gosti koji su izvršili rezervaciju zaista osobe za koje se predstavljaju, uz pomoć verifikacije identiteta gostiju. Vršimo provjere gostiju koji rezervišu smještaj kada je to dozvoljeno zakonom i provjeravamo jesu li gosti koji rezervišu smještaj na određenim popisima osoba koje se nadziru ili popisima osoba koje su pod sankcijama. Naša tehnologija za provjeru rezervacija također pomaže da se smanji mogućnost održavanja uznemirujućih zabava i oštećenja imovine.

Airbnbova služba podrške

Airbnb vam je na raspolaganju za podršku 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, na 46 jezika.

  • Telefonska i online podrška: Ako imate hitnih problema, nazovite nas. Za probleme koji nisu hitni, kao što je ažuriranje kalendara ili prilagođavanje cijena, pošaljite nam poruku.
  • Posebna podrška za Superdomaćine: Superdomaćini se automatski povezuju sa stručnim članom osoblja Airbnbove službe podrške kad god se obrate Airbnbu.
  • Linija službe za sigurnost 0-24: Ako se ikada budete osjećali nesigurno, naša aplikacija i danju i noću pruža direktan pristup posebno obučenim agentima službe za sigurnost.

Osnovna pravila za goste

Airbnb zahtijeva da se svi gosti pridržavaju osnovnih pravila za goste. Dužni su da se prema vašem smještaju odnose s poštovanjem, da se pridržavaju kućnog reda, odmah komuniciraju u slučaju problema, te ostave vaš smještaj takvim da nije potrebno prekomjerno čišćenje. Svi gosti prije rezervisanja prihvataju ova osnovna pravila. 

Ako se gost ne pridržava osnovnih pravila, možete ga prijaviti tako što ćete se obratiti Airbnbovoj službi podrške ili gostu možete dati nisku ocjenu za čistoću ili poštivanje kućnog reda tokom postupka pisanja recenzija. Gosti koji više puta prekrše standardni kućni red mogu biti suspendovani ili uklonjeni s Airbnba, ako se problemi nastave.

Kućni red se primjenjuje prema osnovnim pravilima i omogućava vam da gostima date do znanja šta se od njih očekuje, a što je specifično za vaš smještaj. Možete birati s našeg spiska pravila standardnog kućnog reda vezanih za:

  • Kućne ljubimce
  • Događaje
  • Pušenje, vaping i e-cigarete
  • Vrijeme odmora
  • Vrijeme dolaska i vrijeme odlaska
  • Maksimalni broj gostiju
  • Komercijalno fotografisanje i snimanje

Ako imate posebna uputstva koja nisu uključena u standardni kućni red, možete ih napisati u rubrici dodatna pravila u postavkama oglasa. Na primjer, možete tražiti od gostiju da zatvore i zaključaju sve prozore prije nego što odu.

Recenzije i profili

Recenzije i profili gostiju vam pomažu da upoznate goste prije njihovog dolaska. Od gostiju koji rezervišu ili se pridružuju putovanju traži se da kreiraju kompletan profil s fotografijom i detaljima o sebi. 

Možete biti sigurni da se recenzije gostiju zasnivaju na stvarnom iskustvu jer domaćini i gosti jedni drugima mogu napisati recenziju tek nakon što se rezervacija završi. Također možete postavljati pitanja gostima i postavljati im očekivanja u bilo kojem trenutku prije njihovog dolaska.

Ako koristite Instant rezervaciju, možete je ponuditi samo gostima koji su ostvarili barem jedan boravak bez incidenata ili niskih ocjena. Ako više volite ručne zahtjeve za rezervaciju, možete pristupiti profilima i recenzijama gostiju prije prihvatanja rezervacije. 

Uvijek možete otkazati rezervaciju za koju opravdano vjerujete da će tokom nje doći do organizovanja zabave, pod uslovom da se pridržavate naših Uslova otkazivanja za domaćine. Ako vam zahtjev za rezervaciju ne ulijeva povjerenje, možete ga odbiti pod uslovom da se pridržavate naše Politike nediskriminacije.

Želite li dodatnu podršku?

Postanite član lokalnog kluba domaćina i povežite se s drugim domaćinima.
Pronađite svoj klub domaćina

Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje programa AirCover za domaćine ne pokrivaju domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu, gdje se primjenjuju Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti u Japanu, ili domaćine koji nude smještaje putem kompanije Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u kontinentalnoj Kini važi Plan za zaštitu domaćina u Kini. Sva ograničenja pokrivenosti su prikazana u američkim dolarima.

Osiguranje domaćina od odgovornosti i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje preuzimaju osiguravatelji trećih strana. Ako ste domaćin u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti i polisu Osiguranja od odgovornosti za doživljaje ugovara Zurich Insurance Company Ltd., dok usluge ugovaranja i zaključenja ugovora za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu bez dodatnih troškova pruža Airbnb UK Services Limited, imenovani predstavnik kompanije Aon UK Limited, koju je ovlastila i koju reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. FCA registarski broj firme Aon je 310451. Ovo možete provjeriti tako što ćete posjetiti Registar finansijskih usluga ili kontaktirati FCA na 0800 111 6768. Polise Osiguranja domaćina od odgovornosti i Osiguranja od odgovornosti za doživljaje u okviru programa AirCover za domaćine reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. Ostali proizvodi i usluge nisu regulisani proizvodi koje je ugovorila kompanija Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

Zaštita domaćina od oštećenja nije osiguranje i nije povezana s Osiguranjem domaćina od odgovornosti. U okviru Zaštite domaćina od oštećenja dobijate nadoknadu za određene štete koje su gosti uzrokovali u vašem domu i na vašoj imovini, u slučaju da ih gost ne plati. Za smještaje u državi Washington, Airbnbove ugovorne obaveze u okviru Zaštite domaćina od oštećenja pokrivene su polisom osiguranja koju je pribavio Airbnb. Za domaćine čija je država prebivališta ili poslovnog sjedišta izvan Australije vrijede ovi Uslovi zaštite domaćina od oštećenja. Za domaćine čija je država prebivališta ili poslovnog sjedišta unutar Australije, Zaštita domaćina od oštećenja podliježe Uslovima zaštite domaćina od oštećenja za korisnike iz Australije.

Moguće je da su se informacije koje se nalaze u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

Airbnb
4. feb 2020.
Je li vam ovo bilo korisno?