Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima

  Novi i poboljšani AirCover za domaćine

  Sveobuhvatna zaštita. Uvijek je uključena i uvijek besplatna. Samo na Airbnbu.
  Autor: Airbnb, objavljeno 11. maj 2022.
  4 min. čitanja
  Izmijenjeno 17. nov 2022.

  AirCover za domaćine pruža sveobuhvatnu zaštitu pri svakom oglašavanju smještaja na Airbnbu. Sada uključuje još bolju zaštitu zahvaljujući verifikaciji identiteta gostiju, provjeri rezervacija, zaštiti od oštećenja u iznosu od 3 miliona USD, zaštiti vaših dragocjenosti, te zaštiti parkiranih automobila i brodova u sklopu vašeg objekta.

  Verifikacija identiteta gosta

  Povjerenje naše zajednice temelji se na saznanju da su i domaćini i gosti osobe za koje se predstavljaju. Proširujemo verifikaciju identiteta na sve goste koji rezervišu smještaj u 35 najtraženijih država i regija na Airbnbu, što predstavlja 90% svih rezervacija. Početkom 2023. godine, verifikaciju identiteta ćemo proširiti na cijeli svijet i tako obuhvatiti 100% naših rezervacija.

  Nastavit ćemo da provjeravamo podatke o svim gostima u SAD-u prije njihovog prvog boravka i provjeravat ćemo jesu li svi gosti koji rezervišu smještaj na određenim listama za nadgledanje ili sankcionisanje.

  U okviru naše proširene verifikacije identiteta gostiju, unijeli smo određene izmjene u uslove za Instant rezervaciju. Saznajte više

  Saznajte više o verifikaciji identiteta gostiju

  Tehnologija provjere rezervacije

  U SAD-u i Kanadi pokrećemo našu tehnologiju za provjeru rezervacija koja nam pomaže da se smanji mogućnost održavanja uznemirujućih zabava i oštećenje imovine. Testirali smo provjeru rezervacija u Australiji i utvrdili da je organizovanje neovlaštenih zabava palo za oko procijenjenih 35% tokom probnog perioda.

  Naša tehnologija za provjeru procjenjuje više od 100 faktora u vezi s rezervacijom i blokira određene rezervacije kako bi se smanjila mogućnost održavanja uznemirujućih zabava i oštećenje imovine. Ovo planiramo proširiti na sve rezervacije širom svijeta do početka 2023.

  Više detalja o tehnologiji za provjeru rezervacija

  Bolja zaštita od oštećenja

  Airbnb već više od čitave decenije nudi vodeću zaštitu od oštećenja za naše domaćine. Danas na AirCover za domaćine dodajemo sljedeće mjere zaštite:

  • Zaštita od oštećenja u vrijednosti od 3 miliona USD: Utrostručujemo zaštitu od oštećenja s 1 miliona USD na 3 miliona USD, pokrivajući i vaš dom i njegov sadržaj.
  • Zaštita umjetnina i dragocjenosti: Štitimo širok spektar umjetnina, nakita i kolekcionarskih predmeta koji se mogu popraviti ili zamijeniti po procijenjenoj vrijednosti ako se oštete.
  • Zaštita automobila i brodova: Pružamo zaštitu od oštećenja za automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili skladištite uz svoj objekat.

  Novi vidovi zaštite su dodatak funkcijama koje su već uključene u AirCover za domaćine:

  • Linija službe za sigurnost 0–24: Ako se ikada budete osjećali nesigurno, naša aplikacija pruža direktni pristup posebno obučenim agentima službe za sigurnost, bilo da je dan ili noć.
  • Zaštita od oštećenja koja prouzrokuju kućni ljubimci: Mi plaćamo štetu koju nanesu četvoronožni gosti.
  • Nadoknada za dubinsko čišćenje: Nadoknađujemo troškove dodatnih usluga čišćenja koje su potrebne nakon odlaska gosta, poput profesionalnog čišćenja tepiha.
  • Zaštita od gubitka prihoda: Nadoknađujemo vam izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije na Airbnbu zbog štete koju su prouzrokovali gosti.
  Saznajte više o Zaštiti domaćina od oštećenja

  Pojednostavljeni postupak nadoknade

  Rekli ste nam da je postupak nadoknade previše komplikovan. Na osnovu vaših povratnih informacija, pojednostavili smo postupak nadoknade.

  Ako gost ošteti vaš smještaj ili imovinu, možete posjetiti naš Centar za posredovanje i poslati zahtjev za nadoknadu u svega nekoliko koraka, a zatim jednostavno pratiti postupak od slanja do isplate. Vaš zahtjev ćemo prvo poslati gostu. Ako gost ne odgovori ili ne plati u roku od 24 sata, možete se obratiti službi za korisnike kako biste riješili problem.

  Štetu koju vam uzrokuju gosti nadoknađujemo brzo, obično u roku od dvije sedmice. Superdomaćini također dobijaju prioritetnu podršku i još brže nadoknade.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu od 1 milion USD

  Osiguranje domaćina od odgovornosti, koje je dio AirCovera za domaćine, štiti vas u rijetkim slučajevima kad je gost povrijeđen ili mu je imovina oštećena ili ukradena prilikom boravka u vašem smještaju. U ovo pokriće uključene su i osobe koje vam pomažu s ugošćavanjem, kao što su sudomaćini i osoblje za čišćenje.

  Osiguranje domaćina od odgovornosti vas pokriva ako ste pravno odgovorni za sljedeće:

  • Tjelesna povreda gosta (ili drugih)
  • Oštećenje ili krađa imovine koja pripada gostu (ili drugima)
  • Oštećenje koje je gost (ili drugi) prouzrokovao u zajedničkim prostorima, kao što su predvorja zgrada i obližnji objekti

  Ako trebate podnijeti zahtjev, ispunite naš obrazac za osiguranje od odgovornosti. Podatke koje nam pošaljete proslijedit ćemo našem pouzdanom osiguravatelju treće strane, koji će vaš zahtjev dodijeliti predstavniku. On će riješiti vaš zahtjev u skladu s uslovima polise osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, pokriveni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više o Osiguranju domaćina od odgovornosti

  Nadogradnje AirCovera za domaćine inspirisane su vašim doprinosom te vas podstičemo da i dalje dijelite svoje mišljenje s nama.

  Saznajte detalje o zimskom izdanju Airbnba za 2022. godinu

  Usluge koje pruža AirCover za domaćine, kao što su Zaštita domaćina od oštećenja, Osiguranje domaćina od odgovornosti i >Osiguranje od odgovornosti za doživljaje ne pokrivaju one domaćine koji nude smještaje ili doživljaje u Japanu, gdje se primjenjuju Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje organizatora doživljaja od odgovornosti u Japanu, kao ni domaćine koji nude smještaj putem kompanije Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji su nudili smještaje ili doživljaje u kontinentalnoj Kini važi Plan za zaštitu domaćina u Kini. Zaštita domaćina od oštećenja nije povezana s Osiguranjem domaćina od odgovornosti. Nemojte zaboraviti da postoje drugi uslovi, odredbe i izuzeci.

  Ako pružate usluge ugošćavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, polisu Osiguranja domaćina od odgovornosti potpisuje Zurich Insurance PLC, dok usluge ugovaranja i zaključenja ugovora za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu bez dodatnih troškova pruža Airbnb U.K. Services Limited, imenovani predstavnik kompanije Aon U.K. Limited, kojeg je ovlastila i kojeg reguliše Uprava za finansijsko poslovanje. FCA registarski broj kompanije Aon je 310451. Ovo možete provjeriti tako što ćete posjetiti Registar finansijskih usluga ili kontaktirati FCA na +44 0800-111-6768. Proizvodi osiguranja koje je ugovorila kompanija Airbnb U.K. Services Limited su regulisani proizvodi. FPAPC374TP

  Moguće je da su se informacije koje se nalaze u ovom članku promijenile od trenutka objavljivanja.

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Je li vam ovo bilo korisno?