Pređi na sadržaj
  Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima
  Novost vezana za COVID-19
  Da biste pronašli opcije otkazivanja i povrata novca, odaberite rezervaciju na stranici Putovanja. Naši uslovi koji se odnose na vanredne okolnosti primjenjuju se samo na određene rezervacije. Ako je datum vašeg dolaska nakon 15. septembra, vratite se na ovu stranicu 15. augusta 2020. godine i potražite novosti.

  Šta je to naknada za usluge Airbnba?

  Pri potvrdi rezervacije naplaćujemo naknadu za usluge kojom se pokrivaju troškovi funkcioniranja Airbnba te troškovi razvoja platforme i usluga koje pružamo, poput podrške korisnicima 0 – 24.

  Naknade za rezervacije smještaja

  Kod rezervacija smještaja imamo dvije različite strukture naknada za usluge: u prvom slučaju naknadu plaćaju i domaćini i gosti, a u drugom samo domaćini.

  1. Naknada koju plaćaju i domaćini i gosti

  Naknada koju plaćaju i domaćini i gosti uobičajena je vrsta naknade za usluge kod rezervacije smještaja.

  Naknada za usluge za domaćine

  Ta naknada iznosi 3 % za većinu domaćina, no može biti i viša za domaćine smještaja kategorije Airbnb Plus u Italiji ili za domaćine koji za svoje smještaje postave superstroge uvjete otkazivanja. Naknada za domaćine koji iznajmljuju smještaje u kontinentalnom dijelu Kine iznosi 10 %. Kod izračuna te naknade uzima se podzbroj koji čine cijena noćenja, naknada za čišćenje i naknada za dodatne goste (ako ih ima), ali bez Airbnbovih naknada i poreza. Iznos naknade automatski se uzima od domaćinove isplate.

  Ako želite vidjeti koliko iznosi naknada za neku rezervaciju:

  1. Otvorite Povijest transakcija na stranici airbnb.com.
  2. Pored rezervacije koju želite pregledati odaberite kod rezervacije.
  3. U odjeljku Isplata pronaći ćete stavku Naknada za usluge Airbnba.

  Naknada za usluge koju plaćaju gosti

  Ta naknada u pravilu iznosi manje od 14,2 % od podzbroja koji čine cijena noćenja, naknada za čišćenje i naknada za dodatne goste (ako ih ima), ali bez Airbnbovih naknada i poreza. Točan iznos naknade računa se na temelju brojnih čimbenika pojedine rezervacije, a gosti ga mogu vidjeti prije ugovaranja rezervacije na stranici za plaćanje. Gosti koji rezerviraju smještaj u kontinentalnom dijelu Kine ne plaćaju naknadu za usluge koja se odnosi na goste.

  Ako Airbnb ima obvezu naplatiti i PDV, na stranici za plaćanje iznos PDV-a bit će zbrojen s iznosom naknade za usluge pa može izgledati kao da je naknada za usluge viša.

  2. Naknada koju plaćaju samo domaćini

  Naknada koju plaćaju samo domaćini uvedena je kako bi hoteli i drugi poslovni subjekti koji se bave ugostiteljskom djelatnošću imali veću kontrolu nad iznosom konačne cijene koju plaćaju gosti. Naknada koju plaća samo domaćin može iznositi 14 – 20 % (uz dodatnih 2 % za domaćine koji za svoje smještaje postave superstroge uvjete otkazivanja). Ta je vrsta naknade obavezna za hotele i još neke kategorije poslovnih subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnošću. Naknada za domaćine koji iznajmljuju smještaje u kontinentalnom dijelu Kine iznosi 10 %. Agencije za upravljanje smještajnim kapacitetima koje su s našom platformom povezane putem softvera mogu birati hoće li naknadu plaćati samo domaćin ili i domaćin i gost, a željenu opciju mogu aktivirati u kartici Naknada za usluge u odjeljku Plaćanja i isplate.

  Naknade za Airbnb doživljaje

  Naknada za usluge koja se naplaćuje domaćinima

  Domaćinima doživljaja naplaćujemo naknadu za usluge od 20 %. Iznos te naknade izračunava se na temelju cijene doživljaja i automatski se oduzima od domaćinove isplate. Domaćini koji organiziraju doživljaje u suradnji s neprofitnim organizacijama ne moraju plaćati naknadu za usluge.

  Naknada za usluge koju plaćaju gosti doživljaja

  Trenutačno gostima ne naplaćujemo naknadu za usluge za rezerviranje doživljaja.

  Naplata PDV-a na naknade za usluge

  Ovisno o zakonima koji su na snazi na određenoj lokaciji, postoji mogućnost da ćemo domaćinima i gostima naknadu za usluge uvećati za iznos PDV-a. U tom će slučaju PDV već biti uključen u prikazani iznos naknade za usluge.

  Vezani članci
  Jeste li dobili pomoć koja vam je bila potrebna?