Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima

  Zdravstveni i sigurnosni uslovi za smještaje na Airbnbu

  Tokom pandemije COVID-19, važno je imati na umu zdravlje i sigurnost. Kreirali smo skup obaveznih sigurnosnih praksi vezanih za COVID-19 za domaćine i goste Airbnb smještaja, na osnovu smjernica Svjetske zdravstvene organizacije i američkih centara za kontrolu bolesti. Pored toga, trebali biste se upoznati sa opštim zdravstvenim i sigurnosnim smjernicama vezanim za COVID-19, nastaviti pratiti važeća službena ograničenja i sigurnosne preporuke za putovanja te slijediti sve državne i lokalne zakone i smjernice.

  Airbnb je uveo smjernice i programe koji pomažu u rješavanju zdravstvenih i sigurnosnih problema, ali ove mjere ne mogu u potpunosti eliminisati rizik. Posebno ako ste u kategoriji većeg rizika (npr.: osobe starije od 65 godina ili osobe s već postojećim zdravstvenim stanjima kao što su dijabetes ili srčane bolesti), preporučujemo da potražite stručni savjet i poduzmete dodatne mjere opreza prilikom donošenja odluke o rezervaciji smještaja ili doživljaja na Airbnbu. Saznajte više o zdravstvenim i sigurnosnim smjernicama za domaćine i goste Airbnb doživljaja.

  Sigurnosne prakse vezane za COVID-19 (obavezno)

  Nositi masku i praktikovati fizičku distancu ako to zahtjevaju lokalni zakoni i smjernice

  Ako tako nalažu lokalni zakoni ili smjernice, svi domaćini i gosti moraju pristati da će:

  • Nositi masku ili zaštitu za lice tokom lične interakcije
  • Održavati međusobnu distancu od dva metra u svakom trenutku

  Primijeniti Airbnbov poboljšani postupak čišćenja u pet koraka između svakog boravka

  Svi domaćini i gosti su obavezni da prate gore navedene sigurnosne mjere vezane za COVID-19, kada je to primjenjivo, uključujući Airbnbov poboljšani postupak čišćenja u pet koraka između boravaka gostiju. Kalendari domaćina koji ne pristanu na ove mjere bi mogli biti blokirani. Domaćini ili gosti koji ponavljaju kršenje ovih smjernica mogli bi snositi druge posljedice, uključujući suspenziju korisničkog računa ili uklanjanje iz zajednice.

  Dodatne smjernice za putovanja i ugošćavanje tokom panedmije COVID-19

  Nemojte putovati ili ugošćavati ako ste nedavno bili izloženi ili imate simptome koje izaziva COVID-19

  Kako bismo zaštitili zdravlje i sigurnost naše zajednice, Airbnbova pravila nalažu da domaćini (i sve osobe koje mogu biti prisutne u smještaju prije ili za vrijeme boravka) ne smiju ulaziti u smještaj ili komunicirati sa svojim gostima, a gosti ne smiju dolaziti u smještaj ako je nešto od navedenog istina:

  • Aktivno ste zaraženi ili ste bili pozitivni na testu za COVID-19 u proteklih 30 dana
  • Sumnjate da ste bolesni ili da ste bili izloženi i čekate rezultate testa kako biste utvrdili imate li COVID-19 ili ne
  • Pokazujete simptome ili ste zabrinuti zbog moguće zaraze koronavirusom (COVID-19)
  • Imali ste blizak, trajan kontakt sa osobom za koju je potvrđeno ili se sumnja da je zaražena koronavirusom (COVID-19) u posljednjih 14 dana*

  Za više detalja o tome šta učiniti u slučaju da budete zaraženi ili izloženi koronavirusu (COVID-19), pregledajte sljedeće dokumente:

  *Imajte na umu da smještaji za osobe na prvoj liniji podliježu drugačijim standardima.

  Redovno perite ruke

  Vodite računa da često perete ruke, naročito ako ste u kontaktu s ljudima koji nisu dio vaše rezervacije i dodirujete površine i pribor u zajedničkom prostoru ili prostoriji.

  • Propisno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi
  • Ako sapun i voda nisu dostupni, koristite sredstvo za dezinfekciju ruku koje sadrži najmanje 60% alkohola; nanesite na ruke i protrljajte ih dok se ne osuše

   Pridržavajte se lokalnih zakona ili smjernica o maskama i fizičkoj distanci u zajedničkim prostorima i prostorijama

   Kad ste u zajedničkoj prostoriji ili prostoru (kao domaćin ili gost), slijedite lokalne zakone i smjernice za nošenje maske i održavanje fizičke distance od bilo koga ko nije uključen u vašu rezervaciju. Domaćini bi trebali razmotriti mogućnost ulaska u smještaj bez kontakta kad god je to moguće.

   Zapamtite, ako vam je neprijatno da boravite u privatnoj sobi ili zajedničkom prostoru, razmislite o tome da umjesto toga rezervišete cijeli smještaj. Ako vam je neugodno ugošćavati u privatnoj sobi ili zajedničkom prostoru, možete oglasiti cijeli smještaj ili pauzirati ugošćavanje ako to nije moguće.

   Domaćini bi također trebali slijediti lokalne smjernice koje se odnose na ugošćavanje u privatnim sobama i zajedničkim prostorima, te na ukupan broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju u smještaju.

   Napomena: Od 20. augusta 2020. godine Airbnb je objavio globalnu zabranu svih zabava i događaja u Airbnb smještajima, uključujući ograničenje kapaciteta na 16 osoba. Ova zabrana zabava se primjenjuje na sve buduće rezervacije putem Airbnba i do daljnjeg će na neodređeno vrijeme ostati na snazi. Za više informacija pročitajte naša Pravila o zabavama i događajima.

   Dodatne smjernice za domaćine privatnih soba i zajedničkih prostora

   Domaćini privatnih soba ili zajedničkih prostora također trebaju:

   • Ograničiti broj gostiju po potrebi kako bi omogućili fizičku distancu u svim zajedničkim prostorijama, ako to nalažu lokalni zakoni ili smjernice
   • Prozračiti zajedničke prostorije tokom boravka, kad je to bezbjedno i sigurno, kao što je navedeno u protokolu čišćenja
   • Čistiti i sterilisati zajedničke prostorije (kao što su kupatila i kuhinje) što je češće moguće

   Neke vlade mogu odrediti ograničenja po pitanju ugošćavanja u privatnim ili zajedničkim sobama ili mogu nametnuti dodatne obaveze ili uslove za takve smještaje. Obavezno pregledajte i slijedite sve dodatne smjernice za sigurnost i čišćenje koje su izdale nadležne državne i/ili zdravstvene ustanove u vašoj regiji.

   Šta učiniti ako tokom ili nakon boravka budete pozitivni na testu za COVID-19

   Ako ste nedavno testirani na COVID-19 i dobili pozitivan rezultat ili ste počeli osjećati neke simptome koje izaziva COVID-19, razmislite o tome da, pored nadležnih lokalnih vlasti, obavijestite i sve koji su možda bili pogođeni ili potencijalno izloženi.

   Jeste li dobili pomoć koja vam je bila potrebna?