ZAŠTITA DOMAĆINA

Osiguranje domaćina od odgovornosti

U rijetkim slučajevima kada je neko povrijeđen ili mu je imovina oštećena tokom pokrivenog boravka u vašem smještaju, možete biti zaštićeni primarnim osiguranjem od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

U rijetkim slučajevima kada je neko povrijeđen ili mu je imovina oštećena tokom pokrivenog boravka u vašem smještaju, možete biti zaštićeni primarnim osiguranjem od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD.

*Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaj putem Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu ili organizatore doživljaja.

Šta je obuhvaćeno?

Osiguranje domaćina od odgovornosti može pokrivati:

– Vašu zakonsku odgovornost za tjelesne povrede gostiju ili drugih ljudi – Vašu zakonsku odgovornost za štetu na imovini koja pripada gostima ili drugim ljudima – Vašu zakonsku odgovornost za štetu na zajedničkim prostorima, kao što su predvorja zgrade i susjedni objekti, koju uzrokuje gost ili drugi ljudi

Osiguranje domaćina od odgovornosti ne pokriva:

– Šteta ili povreda koja je posljedica nečega što je namjerno urađeno (nije nesreća) – Gubitak prihoda – Šteta na vašem smještaju ili stvarima (one mogu biti zaštićene Airbnbovom Garancijom za domaćine*)

*Airbnbova Garancija za domaćine nema veze s Osiguranjem domaćina od odgovornosti ili s firmom Airbnb UK Services Limited.

Posvećeni smo promovisanju sigurne i pouzdane zajednice širom svijeta.

Posvećeni smo promovisanju sigurne i pouzdane zajednice širom svijeta.

S obzirom da je već bio gost, 
mnoge brige su već otklonjene. Bilo je jasno da će moj smještaj biti osiguran i da će gosti biti uljudni.”
S obzirom da je već bio gost, 
mnoge brige su već otklonjene. Bilo je jasno da će moj smještaj biti osiguran i da će gosti biti uljudni.”

Uslan, domaćin u Londonu

Uslan, domaćin u Londonu

S obzirom da je već bio gost, 
mnoge brige su već otklonjene. Bilo je jasno da će moj smještaj biti osiguran i da će gosti biti uljudni.”
S obzirom da je već bio gost, 
mnoge brige su već otklonjene. Bilo je jasno da će moj smještaj biti osiguran i da će gosti biti uljudni.”

Uslan, domaćin u Londonu

Uslan, domaćin u Londonu

Postupak podnošenja zahtjeva za odštetu

1. Obrazac prijave je popunjen

Kada domaćin, gost ili treća strana kontaktiraju Tim za podršku zajednici, Airbnb će pružiti informacije o procesu podnošenja zahtjeva za odštetu.

2. Osiguravatelj imenuje procjenitelja štete, koji zatim pregleda zahtjev

Nakon popunjavanja obrasca prijave, procjenitelj će u ime osiguravajućeg društva stupiti u kontakt kako bi razgovarao o zahtjevu i prikupio informacije.

3. Zahtjev se istražuje

Procjenitelj štete koji radi za treću stranu rješava zahtjev u skladu s uslovima polise Osiguranja domaćina od odgovornosti i važećim zakonima i propisima u odgovarajućoj nadležnosti.

Osiguranje domaćina od odgovornosti podliježe određenim odredbama, uslovima i izuzecima. 
Za više informacija, preuzmite detaljni sažetak programa.

Odgovori na vaša pitanja

Trebam li nešto učiniti da ostvarim pokriće po osnovu Osiguranja domaćina od odgovornosti?

Ne. Pristankom da oglase smještaj na Airbnbu ili nastavljanjem oglašavanja svog objekta na Airbnbu, domaćini* pristaju da budu zaštićeni Osiguranjem domaćina od odgovornosti u slučaju nezgode tokom boravka gosta u smještaju. Imajte na umu da Osiguranje domaćina od odgovornosti podliježe uslovima, odredbama i izuzecima polise.

Domaćini koji žele istupiti iz programa Osiguranja domaćina od odgovornosti moraju učiniti sljedeće: – Pošaljite nam e-mail s e-mail adrese povezane s vašim računom domaćina – Navedite svoje ime i prezime te broj telefona povezan s vašim računom domaćina – Navedite tačan naziv svog oglasa

Imajte na umu da se e-mail adresa za istupanje iz programa prati isključivo za obradu zahtjeva za istupanje.

*Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaj putem Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu i organizatore doživljaja.

Jeste li spremni početi s ugošćavanjem?

Jeste li spremni početi s ugošćavanjem?

Dostupno domaćinima širom svijeta*
Štiti domaćine od dolaska do odlaska