Pređi na sadržaj
  Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima

  Kako mogu rezervisati doživljaj?

  Za rezervaciju doživljaja možete upotrijebiti Airbnb web stranicu ili mobilnu aplikaciju. Kad otvorite web stranicu ili aplikaciju, potražite rubriku Doživljaji. Potom odaberite grad i datume ili pregledajte sve doživljaje koji su u ponudi.

  Ne morate imati rezervaciju smještaja na Airbnbu kako biste mogli rezervisati doživljaj.

  Baš kao i kod smještaja, svaki domaćin sam određuje kad će njegov doživljaj biti dostupan za rezervacije.

  Prije rezervisanja

  Obavezno pogledajte koje uslove moraju ispunjavati učesnici te da li je domaćin odredio još neke uslove. Oni se, na primjer, mogu odnositi na dobnu granicu ili potrebne vještine.

  Kako rezervisati dodatne doživljaje

  Na svakom putovanju imate mogućnost rezervisati onoliko doživljaja koliko želite. Dobro provjerite rasporede kako ne biste rezervisali doživljaje koji se preklapaju.

  Jeste li dobili pomoć koja vam je bila potrebna?