Sigurniji povratak putovanjima

Informišite se o najnovijim savjetima za putovanja tokom
pandemije COVID-19 i nakon nje.

Sigurnost je zajednička odgovornost

Od članova Airbnb zajednice tražimo da prate naše zdravstvene i sigurnosne prakse vezane za COVID-19.

Nošenje maske

Prilikom interakcije, gosti i domaćini se moraju pridržavati lokalnih zakona i smjernica koji se odnose na nošenje maski.

Fizička distanca

Ako tako nalažu lokalni zakoni ili smjernice, domaćini i gosti moraju pristati održavati međusobnu distancu od dva metra.

Poboljšano čišćenje

Domaćini se moraju pridržavati našeg poboljšanog postupka čišćenja u pet koraka kojeg su podržali stručnjaci.

Viši standardi za svaki boravak

Naš poboljšani postupak čišćenja u pet koraka, koji su podržali stručnjaci, prevazilazi osnovne mjere čišćenja i ključan je korak u doprinošenju sigurnosti naše zajednice.

Privatni prostor, daleko od gužve

Privatni domovi. Dolasci bez kontakta. Postrani vanjski prostori. Dovoljno prostora da dišete punim plućima. Pronađite smještaje sa sadržajima koji su vam najvažniji.

Odgovori na vaša pitanja

Ko je obavezan da se pridržava novih smjernica za sigurnost i čišćenje?

Svi domaćini su obavezni da prate naše prakse koje se odnose na sigurnost i čišćenje vezane za COVID-19. Saznajte više o Airbnbovom poboljšanom postupku čišćenja.

Ako tako nalažu lokalni zakoni ili smjernice, svi domaćini i gosti moraju nositi masku ili zaštitu za lice pri ličnoj interakciji i održavati međusobnu distancu od 2 metra (6 stopa). Naravno, također preporučujemo da ne ugošćavate ili putujete ako ste bili izloženi koronavirusu (COVID-19) ili imate simptome koje on izaziva. Pregledajte naše zdravstvene i sigurnosne smjernice za smještaje.

Domaćinu se uvijek možete obratiti s konkretnim pitanjima o njegovim zdravstvenim i sigurnosnim praksama u Airbnb aplikaciji.

Kako mogu izmijeniti ili otkazati postojeću rezervaciju?

Ako trebate izmijeniti ili otkazati rezervaciju, više informacija o vašim trenutnim opcijama otkazivanja potražite u rubrici Putovanja na Airbnbovoj web stranici ili u aplikaciji. Kreirali smo ovaj materijal kako bismo gostima pomogli da se snađu u procesima i pravilima otkazivanja.

Osim toga, gosti koji ne mogu putovati jer su se zarazili koronavirusom (COVID-19) možda ispunjavaju uslove za otkazivanje rezervacije uz povrat cjelokupnog iznosa tako što će se obratiti korisničkoj podršci. Saznajte više o našim uslovima koji se odnose na vanredne okolnosti.

Koje uslove koji se odnose na COVID-19 smo kreirali za Airbnb doživljaje?

Airbnb doživljaji se ponovo otvaraju u zemljama u kojima to dopuštaju relevantna državna pravila. Od gostiju i domaćina se očekuje da poštuju specifične sigurnosne prakse za doživljaje s ličnim prisustvom, uključujući fizičku distancu i nošenje maske ako to zahtijevaju lokalni zakoni ili smjernice. Naravno, ostanite kod kuće ako ste bili izloženi koronavirusu (COVID-19) ili se osjećate loše. Saznajte više o našim zdravstvenim i sigurnosnim smjernicama za doživljaje.

Ako želite učestvovati u doživljaju samo sa svojom grupom, možete razmisliti o privatnoj rezervaciji. Ako vam grupna okupljanja izazivaju nelagodu ili ako doživljaji s ličnim prisustvom još nisu ponovo pokrenuti na vašem tržištu, pregledajte naše Online doživljaje.

Koje opcije fleksibilnih rezervacija su dostupne na Airbnbu?

Uslove otkazivanja određuju domaćini i oni se razlikuju od smještaja do smještaja. Više informacija o uslovima otkazivanja za svaki smještaj možete pronaći na glavnoj stranici svakog oglasa. Dodali smo novi filter za pretraživanje kako bismo vam olakšali pronalaženje smještaja s fleksibilnim uslovima otkazivanja. Saznajte više o novom filteru.

Ostali materijali

Uslovi koji se odnose na vanredne okolnosti

Uslovi otkazivanja

Materijali za domaćine