Sigurniji povratak putovanjima

Informišite se o najnovijim savjetima za putovanja tokom pandemije COVID-19 i nakon toga.

Sigurnost je zajednička odgovornost

Od članova Airbnb zajednice tražimo da se obavežu na naše ažurirane zdravstvene i sigurnosne mjere vezane za COVID-19.

Nošenje maske

Prilikom interakcije, gosti i domaćini se moraju pridržavati lokalnih zakona i smjernica koji se odnose na nošenje maski.

Fizička distanca

Ako tako nalažu lokalni zakoni ili smjernice, domaćini i gosti moraju pristati održavati međusobnu distancu od dva metra.

Poboljšano čišćenje

Domaćini širom svijeta se obavezuju na naš poboljšani postupak čišćenja u pet koraka koji podržavaju stručnjaci.

Viši standardi za svaki boravak

Naš poboljšani postupak čišćenja u pet koraka, koji su podržali stručnjaci, prevazilazi osnovne mjere čišćenja i ključan je korak u doprinošenju sigurnosti naše zajednice.

Privatni prostor, daleko od gužve

Privatni domovi. Dolasci bez kontakta. Postrani vanjski prostori. Dovoljno prostora da dišete punim plućima. Pronađite smještaje sa sadržajima koji su vam najvažniji.

Odgovori na vaša pitanja

Kako mogu znati da li se smještaj pridržava novih smjernica za sigurnost i čišćenje?

Od 20. novembra 2020. godine, svi domaćini (osim u Kini) morali su se obavezati na mjere koje se odnose na sigurnost i čišćenje vezane za COVID-19 ili rizikovati da njihovi korisnički računi budu predmet sankcija kao što su upozorenja, suspenzije i, u nekim slučajevima, uklanjanje s Airbnb platforme. Uvijek možete vidjeti da li se domaćin obavezao na poboljšani postupak čišćenja u pet koraka; samo potražite riječi „Posvećen Airbnbovom poboljšanom postupku čišćenja” u rubrici Zdravlje i sigurnost na stranici oglasa domaćina. Saznajte više o Airbnbov poboljšani postupak čišćenja.

Ako tako nalažu lokalni zakoni ili smjernice, svi domaćini i gosti moraju pristati nositi masku ili zaštitu za lice prilikom lične interakcije i održavati međusobnu distancu od 2 metra. I, naravno, preporučujemo da ne ugošćavate ili putujete ako ste bili izloženi ili imate simptome koje izaziva COVID-19. Pregledajte naše zdravstvene i sigurnosne smjernice za smještaje.

Domaćinu se uvijek možete obratiti s konkretnim pitanjima o njegovim zdravstvenim i sigurnosnim mjerama u Airbnb aplikaciji.

Kako mogu izmijeniti ili otkazati postojeću rezervaciju?

Ako trebate izmijeniti ili otkazati rezervaciju, više informacija o vašim trenutnim opcijama otkazivanja potražite u rubrici Putovanja na Airbnbovoj web stranici ili u aplikaciji. Kreirali smo ovaj materijal kako bismo gostima pomogli da se snađu u procesima i pravilima otkazivanja. Gosti koji ne mogu putovati zbog pandemije COVID-19 s rezervacijama ugovorenim 14. marta 2020. ili prije, možda ispunjavaju uslove za otkazivanje bez naknade. Saznajte više o našim uslovima koji se odnose na vanredne okolnosti.

Koje uslove koji se odnose na COVID-19 smo kreirali za Airbnb doživljaje?

Airbnb doživljaji se ponovo otvaraju u zemljama u kojima to dopuštaju relevantna državna pravila. Od gostiju i domaćina se očekuje da poštuju specifične sigurnosne prakse za doživljaje s ličnim prisustvom, uključujući fizičku distancu i nošenje maske ako to zahtevaju lokalni zakoni ili smjernice. Naravno, ostanite kod kuće ako ste bili izloženi koronavirusu (COVID-19) ili se osjećate loše. Saznajte više o našim zdravstvenim i sigurnosnim smjernicama za doživljaje.

Ako želite učestvovati u doživljaju samo sa svojom grupom, možete razmotriti privatnu rezervaciju. Ako vam grupna okupljanja izazivaju nelagodu ili ako doživljaji s ličnim prisustvom još nisu ponovo otvoreni na vašem tržištu, pogledajte naše online doživljaje.

Koje opcije fleksibilnih rezervacija su dostupne na Airbnbu?

Uslove otkazivanja određuju domaćini i oni variraju između fleksibilnih, umjerenih i strogih, zavisno od smještaja. Više informacija o uslovima otkazivanja za svaki smještaj možete pronaći na glavnoj stranici svakog oglasa. Dodali smo novi filter za pretraživanje kako bismo vam olakšali pronalaženje smještaja s fleksibilnim uslovima otkazivanja. Saznajte više o novom filteru.

Ostali materijali

Uslovi koji se odnose na vanredne okolnosti

Uslovi otkazivanja

Materijali za domaćine