SIGURNOST

Kako Airbnb štiti domaćine

Poduzeli smo sveobuhvatne mjere kako biste vi, vaš dom i vaši gosti bili sigurni.

Poduzeli smo sveobuhvatne mjere kako biste vi, vaš dom i vaši gosti bili sigurni.

Ugošćavajte sjajne goste

Poštene obostrane recenzije

Da bi se izgradili povjerenje i ugled na Airbnbu, gosti i domaćini jedni drugima daju recenzije nakon kraja svake rezervacije. Prije ugošćavanja gostiju, možete pregledati recenzije koje su o njima napisali drugi domaćini.

Jednostavna komunikacija s gostima

Ako želite postaviti pitanja ili postaviti očekivanja prije dolaska, možete unaprijed upoznati goste koristeći naš sigurni alat za razmjenu poruka.

Uslovi za rezervaciju

Možete postaviti uslov da svaki gost prije rezervacije vašeg smještaja Airbnbu mora predočiti podatke za identifikaciju. Također ćete imati mogućnost da unaprijed pregledate rezervacije ili dodate dodatne načine da kontrolišete ko može rezervisati smještaj. Kao dodatnu provjeru, za svaku rezervaciju na Airbnbu se vrši ocjenjivanje rizika i otkazujemo sve rezervacije koje izgledaju sumnjivo.

Vaš prostor, vaša pravila

Da biste postavili očekivanja, možete dodati Kućni red koji gosti moraju prihvatiti prije rezervisanja, na primjer ograničenja vezana za pušenje i događaje. Ako gost prekrši jedno od ovih pravila nakon što je izvršio rezervaciju, tu rezervaciju možete otkazati.

Kako se razlikuju naše naknade?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Naknada za usluge (po rezervaciji)
3-5%
5%
15-20%
Besplatna objava svih oglasa
Bez naknada za obradu kreditnih kartica
Uključeno osiguranje objekta od štete u iznosu do 1 miliona USD.
Posljednje ažurirano: juni 2018.
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu vjerovati ljudima.
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu vjerovati ljudima.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Saznajte kako drugi ugošćavaju
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu vjerovati ljudima.
Naučio sam da su ljudi dobri. Mogu vjerovati ljudima.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Milaida ugošćava u Portoriku da bi ostvarila dodatnu zaradu.

Saznajte kako drugi ugošćavaju

Ugošćavajte s povjerenjem

Zaštita od štete na imovini u iznosu od 1.000.000 USD

U rijetkim slučajevima štete na imovini, Airbnbova Garancija za domaćine pruža besplatnu zaštitu od štete na imovini u vrijednosti do 1.000.000 USD za svaku rezervaciju, svaki put. Zahtjevi se mogu podnijeti direktno putem našeg Centra za posredovanje.

Osiguranje od nesretnih slučajeva

Airbnb domaćinima pruža besplatno Osiguranje domaćina od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD. Ovo osiguranje je za rijetke slučajeve kada neko zatraži naknadu štete od vas zbog tjelesne povrede ili oštećenja imovine nastalih tokom boravka u smještaju ili na prostoru koji je vlasništvo Airbnba.

Potpuno besplatno pokriće
Automatski se primjenjuje na svaku rezervaciju
Zahtjevi se mogu podnijeti direktno putem Airbnba

Stojimo vam na raspolaganju 0–24

Šta naš tim može uraditi za vas

Naš tim vam je na raspolaganju 0–24 u čitavom svijetu putem telefona, e-maila ili chata uživo.

Pomoć pri ponovnoj rezervaciji
Povrat novca
Naknade
Garancija za domaćine i potraživanja od osiguranja
Posredovanje

U 2017. godini su putnici na Airbnbu ugovorili 49 miliona rezervacija. Samo jedna od 25.000 je rezultirala zahtjevom za naknadu značajne štete na imovini.

U 2017. godini su putnici na Airbnbu ugovorili 49 miliona rezervacija. Samo jedna od 25.000 je rezultirala zahtjevom za naknadu značajne štete na imovini.

Odgovori na vaša pitanja

Šta zahtijevamo od gostiju prije rezervisanja?

Od svake osobe koja koristi Airbnb zahtijevamo nekoliko informacija prije nego što počnu putovati preko naše platforme. Gosti moraju ispuniti sve informacije prije nego što mogu poslati zahtjev za rezervaciju. Zahvaljujući ovim podacima znate koga da očekujete i kako da kontaktirate gosta.

Airbnbovi zahtjevi za goste uključuju: • Puno ime i prezime • E-mail adresu • Potvrđen broj telefona • Uvodnu poruku • Pristanak na vaš kućni red • Podatke o plaćanju

Od gostiju se očekuje da imaju profilnu fotografiju, ali to nije obavezno. Možete također tražiti od gostiju da prilože ID prije rezervacije vašeg smještaja.

Kako funkcionišu recenzije?

Sve recenzije na Airbnbu su napisali domaćini i putnici iz naše zajednice, tako da je svaka recenzija koju vidite zasnovana na boravku gosta u smještaju domaćina. Imate rok od 14 dana nakon odlaska da napišete recenziju za boravak, a možete je uređivati do 48 sati nakon što ste je napisali, osim ako vaš gost prije toga ne napiše svoju recenziju. Nakon što prođe 14 dana ili nakon što obje strane napišu svoje recenzije, one se objavljuju. Uvijek možete pronaći recenzije koje su vam napisali gosti, a kada gost rezerviše vaš smještaj, možete pregledati recenzije koje su o njemu napisali prethodni domaćini.

Šta da uradim ako gost napravi neku štetu u mom smještaju?

Ako gost napravi štetu i vi morate podnijeti zahtjev za naknadu štete, to možete učiniti u našem Centru za posredovanje u roku od 14 dana nakon datuma odlaska vašeg gosta ili prije dolaska sljedećeg gosta, ovisno o tome šta nastupi ranije. Ako gost pristane na iznos koji ste zatražili, izvršit ćemo isplatu u roku od 5 do 7 radnih dana. Ako gost odbije ili ne odgovori u roku od 72 sata, možete uključiti Airbnb u ovaj slučaj. Ako budemo zahtijevali dodatnu dokumentaciju, morat ćete je dostaviti u roku od 72 sata. Većina zahtjeva za naknadu štete bude riješena unutar jedne sedmice. Nepristrano ćemo zastupati i vas i vašeg gosta, a ako utvrdimo da vam gost duguje novac, poslat ćemo ga u zasebnoj isplati.

Šta mogu učiniti ako se ne osjećam ugodno ugošćavati određene osobe?

Prekrši li gost neko od pravila kućnog reda ili se zbog ponašanja gosta budete osjećali nesigurno, možete odbiti njegov zahtjev za rezervaciju ili otkazati rezervaciju. Prije nego što prihvatite rezervaciju: Možete odbiti pojedinačni zahtjev za rezervaciju i to neće imati negativan uticaj na položaj vašeg oglasa u rezultatima pretrage. Ako odbijete više ili većinu zahtjeva za rezervacije, to bi moglo imati negativan uticaj na položaj vašeg oglasa u rezultatima pretrage. Nakon potvrde rezervacije: Ako ste već potvrdili rezervaciju, možete je otkazati. Ako gost nije prekršio nijedno pravilo kućnog reda, mogli biste snositi posljedice otkazivanja.

Koja je razlika između Airbnbove Garancije za domaćine i Osiguranja domaćina od odgovornosti?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Jeste li spremni da počnete s ugošćavanjem?

Jeste li spremni da počnete s ugošćavanjem?