Krenite naprijed za pristup predloženim rezultatima
  Ovaj sadržaj nije dostupan na odabranom jeziku pa smo ga zasad učinili dostupnim na najbližem dostupnom jeziku.

  Krenite na Airbnbu

  Saznajte kako početi s ugošćavanjem, od kreiranja oglasa do pripreme smještaja.
  Autor: Airbnb, objavljeno 18. dec 2019.
  3 min. čitanja
  Izmijenjeno 2. sep 2021.

  Posebnosti

  • Provjerite lokalne propise koji se odnose na iznajmljivanje stambenog prostora

  • Odredite cijenu noćenja i uredite kalendar

  • Istaknite jedinstvene i neobične karakteristike svog smještaja

  • Pospremite smještaj, opskrbite se osnovnim potrepštinama i pobrinite se za jasan kućni red

  Kreirajte oglas

  Smatrajte svoj oglas reklamom za svoj smještaj. Pobrinite se da bude što uvjerljiviji, a istovremeno budite iskreni po pitanju bilo kakvih neobičnih detalja.

  • Počnite s osnovnim informacijama. Unesite detalje kao što su lokacija smještaja, vrsta objekta koji nudite te broj spavaćih soba i kupatila kojima će vaši gosti imati pristup.
  • Snimite fotografije smještaja. Prilikom donošenja odluke o tome gdje će boraviti, gosti vole pregledati fotografije. Da biste snimili najbolje fotografije, pospremite prostor prije fotografisanja. Snimite fotografije svake prostorije koristeći po mogućnosti prirodnu svjetlost i pejzažnu orijentaciju.
  • Istaknite jedinstvene detalje. Prilikom pisanja naziva i opisa smještaja, razmislite po čemu je vaš smještaj poseban, npr. pogled ili bazen. Također, obratite pažnju na sve aspekte u opisu koji bi mogli biti važni za goste prije rezervisanja, kao što su stepenice ili parking.

  Organizujte logistiku

  Vaš sljedeći korak je usklađivanje cijele logistike za vaš smještaj kako bi proces ugošćavanja tekao nesmetano.

  Pripremite svoj smještaj

  Bez obzira na to očekujete li prvog ili stotog gosta, ovo su koraci koje ćete morati poduzeti kako bi vaš smještaj bio spreman za iznajmljivanje.

  • Pospremite smještaj. Očistite svaku prostoriju kojoj će gosti imati pristup, a posebno spavaće sobe, kupatila i kuhinju. Pobrinite se da na podovima i ostalim površinama nema dlaka, prašine i plijesni. Namjestite krevete i stavite čistu posteljinu.
  • Sklonite svoje dragocjene stvari. Ako imate nakit, pasoše ili druge vrijedne stvari, razmislite o tome da ih ostavite u zaključanu sobu, ormar, sef ili skladište. Ili ih možete ostaviti kod porodice ili prijatelja.
  • Opskrbite se snovnom opremom. Da bi se gosti osjećali kao kod kuće, razmislite o stavljanju na raspolaganje sadržaja kao što su sapun, šampon, toalet papir, posteljina i peškiri. Bilo bi dobro da imate zalihe osnovne opreme.
  • Navedite detalje dolaska. Budite spremni da budete prisutni pri dolasku i odlasku gostiju ili angažujte prijatelje ili porodicu da vam pomognu. Ako niko ne može biti prisutan, uvijek možete koristiti sef za ključeve ili elektronsku bravu i gostima dostaviti uputstva za dolazak u smještaj u Airbnb aplikaciji.
  • Dodajte završne detalje. Gosti vole pažljivo osmišljene detalje. Priručnik za goste s uputstvima i savjetima može pomoći gostima da se snađu. Boca vina ili mali poklon također mogu gostima pružiti dodatnu dobrodošlicu, ali to stvarno nije obavezno.

  Kad postavite oglas i pripremite smještaj, moći ćete početi primati goste i ostvarivati zaradu!

  Posebnosti

  • Provjerite lokalne propise koji se odnose na iznajmljivanje stambenog prostora

  • Odredite cijenu noćenja i uredite kalendar

  • Istaknite jedinstvene i neobične karakteristike svog smještaja

  • Pospremite smještaj, opskrbite se osnovnim potrepštinama i pobrinite se za jasan kućni red

  Airbnb
  18. dec 2019.
  Je li vam ovo bilo korisno?