FINANSIJE

Kako se zarađuje novac na Airbnbu

Airbnb nudi jednostavan sistem plaćanja, niske naknade i slobodu izbora šta i koliko naplaćujete.

Airbnb nudi jednostavan sistem plaćanja, niske naknade i slobodu izbora šta i koliko naplaćujete.

Saznajte koliko biste mogli zaraditi

Lako i jednostavno plaćanje

Isplate primate željenim metodama, kao što su Paypal, direktni depozit ili drugi načini, u zavisnosti od vaše lokacije.

Isplate primate željenim metodama, kao što su Paypal, direktni depozit ili drugi načini, u zavisnosti od vaše lokacije.

Oglasite svoj smještaj besplatno

Možete oglašavati svoj dom milionima putnika bez ikakvih obaveza, bez naknade za registrovanje i članarine.

Primite rezervaciju

Airbnb vrši naplatu od svakog gosta prije dolaska kako bi osigurao da će vam uvijek biti plaćeno na vrijeme dok ugošćavate. Nikada ne morate direktno rukovati novcem.

Primite uplatu nakon dolaska

Airbnb vam u pravilu isplaćuje novac 24 sata nakon planiranog dolaska gosta kako bi dolazak prošao glatko.

Kako se razlikuju naše naknade?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Naknada za usluge (po rezervaciji)
3-5%
5%
15-20%
Besplatna objava svih oglasa
Bez naknada za obradu kreditnih kartica
Uključeno osiguranje objekta od štete u iznosu do 1 miliona USD.
Posljednje ažurirano: juni 2018.
Možemo uštediti nešto novca za penziju i za školovanje naše dvoje djece.
Možemo uštediti nešto novca za penziju i za školovanje naše dvoje djece.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi dodatno zaradili za penziju.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi dodatno zaradili za penziju.

Saznajte kako drugi ugošćavaju
Možemo uštediti nešto novca za penziju i za školovanje naše dvoje djece.
Možemo uštediti nešto novca za penziju i za školovanje naše dvoje djece.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi dodatno zaradili za penziju.

JB i Ramona ugošćavaju u Bostonu kako bi dodatno zaradili za penziju.

Saznajte kako drugi ugošćavaju

Odlična cijena, svake noći

Pouzdani savjeti za cijene

Sami uvijek određujete šta ćete naplatiti. Ako vam je potrebna pomoć, imamo alate koji će vaše cijene prilagoditi potražnji, što osigurava odličnu cijenu za svako noćenje.

Pouzdani savjeti za cijene

Sami uvijek određujete šta ćete naplatiti. Ako vam je potrebna pomoć, imamo alate koji će vaše cijene prilagoditi potražnji, što osigurava odličnu cijenu za svako noćenje.

Dodatno naplatite usluge

Možete unaprijed zatražiti dodatne naknade, poput onih za dodatne goste ili čišćenje smještaja. Ako želite pružiti druge usluge, poput iznajmljivanja opreme ili obilaska, gosti vam za njih mogu platiti putem aplikacije nakon što rezervišu.

Prilagođeno vašim potrebama

Možete odrediti posebne cijene za godišnja doba, vikende i sve druge datume za koje želite odrediti koliko naplaćujete. Možete ponuditi sedmične i mjesečne popuste za ljude koji žele ostati malo duže.

Odgovori na vaša pitanja

Koliko košta oglašavanje prostora?

Registracija i oglašavanje smještaja na Airbnbu su potpuno besplatni. Kada prihvatite rezervaciju, naplatit ćemo vam naknadu za usluge Airbnba koju plaćaju domaćini, obično 3%, a koja nam pomaže da pokrijemo troškove poslovanja.

Kako da izračunam koliko ću novca dobiti?

Isplata koju ćete dobiti je cijena noćenja umanjena za naknadu za uslugu pruženu domaćinu, a koja obično iznosi 3%. Osim cijene vašeg smještaja, gosti Airbnbu plaćaju i naknadu za usluge, pa je ukupna cijena koju gosti vide veća od vaše isplate. Ovo su neke od situacija koje mogu uticati na vašu isplatu: Na rezervaciju se možda primijenio sedmični ili mjesečni popust Na rezervaciju su se možda primijenile vikend cijene ili podesive cijene Ako je primjenjivo, uz Airbnbovu naknadu za usluge možda će se dodati i porez na dodanu vrijednost (PDV)

Kako mi Airbnb može pomoći u određivanju cijena?

Airbnbov alat Pametne cijene vam omogućuje automatsko prilagođavanje cijena u skladu s potražnjom za smještajima poput vašeg.

Vi ste uvijek odgovorni za vašu cijenu pa su tako i Pametne cijene određene drugim postavkama cijena koje odaberete, a uvijek možete prilagoditi cijene noćenja.

Pametne cijene su bazirane na vrsti i lokaciji vašeg oglasa, sezoni, potražnji i drugim faktorima (kao što su događaji u vašem okruženju).

Kada mogu očekivati isplatu?

Airbnb vam u većini slučajeva isplaćuje novac oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Koliko će vremena biti potrebno da novac stigne na vaš račun ovisi od vašeg odabranog načina isplate. Ako gost boravi kod vas 28 ili više noći, Airbnb u većini slučajeva isplaćuje novac za prvi mjesec oko 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Dodatne isplate za tu rezervaciju se isplaćuju na mjesečnoj osnovi. Ako ste novi domaćin, možda ćemo zadržati isplatu 30 dana nakon što se vaša prva rezervacija potvrdi. Ako je prva rezervacija ugovorena više od 30 dana unaprijed, isplatu ćemo izvršiti 24 sata nakon planiranog dolaska gosta. Ovo će se primjenjivati na sve isplate zakazane za izvršenje tokom tih 30 dana.

Kako ću odrediti cijenu smještaja?

Cijena vašeg smještaja u potpunosti zavisi od vas. Kako biste lakše donijeli odluku, možete pretražiti slične oglase u vašem gradu ili okruženju da biste stekli predstavu o cijenama na tržištu.

Dodatne naknade • Naknada za čišćenje: Naknadu za čišćenje možete uračunati u cijenu noćenja ili je dodati kao zasebnu stavku u postavkama cijena. • Ostale naknade: Ako želite gostima naplatiti neku dodatnu naknadu koja nije uključena u cijenu (npr. za kasni dolazak ili dovođenje kućnih ljubimaca), morate ih o tim potencijalnim troškovima obavijestiti prije potvrde rezervacije, a onda putem Centra za posredovanje zatražiti sigurno plaćanje dodatnih naknada.

Koje poreze plaćaju domaćini?

Provjerite s lokalnim vlastima da li trebate naplatiti porez od vaših gostiju. Ako utvrdite da trebate naplatiti porez, obično ga možete dodati u rubriku posebna ponuda gostima prilikom rezervacije ili tražiti od gostiju da ga plate lično. U svakom slučaju, važno je da gosti prije rezervacije znaju tačan iznos poreza. Ako odlučite da naplatite porez koji nije uključen u cijenu noćenja, možete to učiniti tek po dolaska gosta. Nismo u mogućnosti da pomognemo s naplatom ili pružimo usluge naplate. Na nekim lokacijama, Airbnb domaćinima može pružiti uslugu prikupljanja i uplate boravišnih taksi. Na tim lokacijama domaćini ne bi trebali sami naplaćivati boravišne takse. Isto tako na nekim lokacijama može se primjenjivati porez na dodanu vrijednost (PDV). Saznajte više o PDV-u

Jeste li spremni zarađivati?

Jeste li spremni zarađivati?