Prijedlozi će se prikazati nakon što unesete tekst u polje za pretraživanje. Pregledajte pomoću strelica za gore i dolje. Za odabir koristite tipku enter. Ako odaberete frazu, ta fraza će biti korištena za pretraživanje. Ako je prijedlog link, ta stranica će se otvoriti u pregledniku.
Pravila zajednice

Uslovi koji se odnose na velike remetilačke događaje

Ovi Uslovi se ažuriraju. Novi Uslovi se nalaze na vrhu ove stranice i primjenjivat će se na sve rezervacije koje se događaju na dan 6. jun 2024. godine ili poslije njega, osim ako Airbnb drugačije ne obavijesti korisnike. Postojeći Uslovi se nalaze na dnu stranice i odnose se na ranije rezervacije.

Datum stupanja na snagu: 6. jun 2024.

Pregled

Otkazivanja i povrat novca za rezervacije na Airbnbu su generalno regulisani uslovima otkazivanja koji se primjenjuju na smještaj. U rijetkim okolnostima kada događaji velikih razmjera sprečavaju ili zakonski zabranjuju završetak rezervacije, mogu se primijeniti Uslovi koji se odnose na velike remetilačke događaje („Uslovi”). Kada se primjenjuju ovi Uslovi, gosti mogu otkazati rezervaciju i dobiti povrat novca, popust za putovanja i/ili drugu naknadu bez obzira na uslove otkazivanja koji se primjenjuju na rezervaciju, a domaćini mogu otkazati rezervaciju bez naknada ili drugih štetnih posljedica, iako će datumi otkazane rezervacije biti blokirani u kalendaru njihovog smještaja.

Ovi Uslovi se primjenjuju na rezervacije i smještaja i doživljaja, a primjenjuju se na rezervacije koje su u toku ili koje imaju dolazak na dan stupanja na snagu ili nakon toga, osim ako Airbnb drugačije ne obavijesti korisnike. Uslovi koji se odnose na velike remetilačke događaje nisu polisa osiguranja.

Koji događaji su obuhvaćeni

Sljedeći događaji su obuhvaćeni ovim Uslovima ako utiču na lokaciju vaše rezervacije, dogode se nakon trenutka rezervisanja i sprečavaju ili zakonski zabranjuju završetak buduće ili tekuće rezervacije (u Uslovima se nazivaju „Događaji”):

Proglašene vanredne situacije i epidemije u javnom zdravstvu. Epidemije, pandemije i vanredne situacije u javnom zdravstvu koje su proglasile vlasti. Ovo ne uključuje bolesti koje su endemične (npr. gripu) ili često povezane s određenim područjima (na primjer malariju na Tajlandu). COVID-19 nije obuhvaćen ovim Uslovima koji se odnose na velike remetilačke događaje.

Ograničenja putovanja koja su odredile vlasti. Obavezna ograničenja putovanja koja je uvela neka državna agencija, kao što je naredba o evakuaciji. Ovo ne uključuje neobavezujuće sigurnosne preporuke za putovanja i slične smjernice vlade.

Vojne akcije i druga neprijateljska djelovanja. Ratna dejstva, neprijateljstva, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, demonstracije i ustanci.

Prekidi osnovnih komunalnih usluga velikih razmjera. Dugotrajni prekidi osnovnih komunalnih usluga, kao što su grijanje, snabdijevanje vodom i električnom energijom, koji utiču na veliku većinu domova na određenoj lokaciji.

Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe i drugi ozbiljni vremenski događaji. Vremenski i prirodni uslovi koji su dovoljno česti da se mogu predvidjeti na određenoj lokaciji, npr. uragani koji se dešavaju tokom sezone uragana na Floridi, obuhvaćeni su samo kada rezultiraju drugim Događajem koji je obuhvaćen ovim Uslovima i koji sprečava završetak rezervacije, kao što je naredba o obaveznoj evakuaciji ili prekid osnovnih komunalnih usluga velikih razmjera.

Šta se dešava ako na rezervaciju utiče neki od obuhvaćenih događaja

Kada nastupi događaj velikih razmjera, procjenjujemo situaciju kako bismo utvrdili primjenjuju li se Uslovi koji se odnose na velike remetilačke događaje. Ako se primjenjuju, aktiviramo Uslove za pogođeno područje i vremenski period u kojem očekujemo da će Događaj spriječiti ili zakonski onemogućiti završetak rezervacija. Rezervacije van definisanog područja i vremenskog perioda možda ne ispunjavaju uslove, iako domaćini i dalje mogu otkazati bez negativnih posljedica ako nisu u mogućnosti ugošćavati. Neprestano pratimo ove situacije i po potrebi prilagođavamo pokrivenost kako bi odražavala promijenjene uslove. Ako smatrate da su ovi Uslovi primjenjivi na vašu rezervaciju, obratite nam se kako biste se raspitali da li ispunjavate uslove.

Šta nije obuhvaćeno

Svjesni smo da vam druge okolnosti koje su izvan vaše kontrole mogu poremetiti planove. U svim situacijama koje nisu navedene iznad, vaša rezervacija i dalje podliježe uslovima otkazivanja koje je odredio domaćin za taj smještaj.

Primjeri uobičajenih događaja koji nisu obuhvaćeni ovim uslovima:

  • Događaji koji utiču na gosta ili njegovu sposobnost da putuje, ali ne i na lokaciju rezervacije
  • Neočekivana povreda ili bolest
  • Obaveze koje propisuje vlada, kao što su dužnost porotnika ili pojavljivanje na sudu
  • Neobvezujuće sigurnosne preporuke za putovanja ili druge smjernice vlade koje ne podliježu zabrani ili ograničenju putovanja
  • Otkazivanje ili promjena termina događaja za koji je rezervacija ugovorena
  • Prekidi u saobraćaju koji nisu povezani s pokrivenim događajem, kao što su nesolventnost aviokompanije, štrajkovi prijevoznika i zatvaranje puteva zbog održavanja

Za rezervacije koje nisu obuhvaćene ovim Uslovima, preporučujemo gostima i domaćinima da pronađu uzajamno prihvatljiv dogovor, kao što je povrat cjelokupnog ili djelimičnog iznosa ili izmjena datuma rezervacije. Imajte na umu da domaćin odlučuje o svim povratima novca koji nisu u skladu s uslovima otkazivanja rezervacije. Airbnb ne učestvuje u takvom povratu novca niti garantuje za njega.

Kako ova pravila utiču na domaćine

Ako je rezervacija pokrivena Uslovima koji se odnose na velike remetilačke događaje, domaćini mogu otkazati bez naknada ili drugih štetnih posljedica. Ako domaćin otkaže rezervaciju u skladu s ovim uslovima, datumi otkazane rezervacije će biti blokirani u kalendaru. Ako se rezervacija otkaže u skladu s ovim Uslovima, domaćin ne prima isplatu za otkazane datume rezervacije ili, ako je isplata već izvršena, vraćeni iznos će se odbiti od sljedeće isplate (ili isplata).

Bez obzira na to je li rezervacija obuhvaćena ovim Uslovima, domaćini mogu otkazati iz određenih valjanih razloga, kao što je velika šteta na smještaju, bez naknada ili drugih štetnih posljedica. Domaćini su obavezni otkazati rezervaciju ako je njihov smještaj neuslovan ili nije u skladu s onim što je gost rezervisao. Ako to ne učine, to može dovesti do uklanjanja oglasa, otkazivanja postojećih rezervacija i povrata novca gostima dok smještaj ne bude useljiv i u skladu s opisom smještaja. Ako to ne učine, to je također kršenje naših Osnovnih pravila za domaćine i može dovesti do posljedica koje mogu uključivati i uklanjanje korisničkog računa.

Ostale stvari koje treba znati

Ovi Uslovi ne ograničavaju vaša prava u skladu s lokalnim propisima i sve odluke koje Airbnb donese u skladu s ovim Uslovima ne utiču na vaša zakonska prava.

Uslovi koji se odnose na vanredne okolnosti

Datum stupanja na snagu: 20. januar 2021.

Pregled

Ovi Uslovi koji se odnose na vanredne okolnosti objašnjavaju kako se tretiraju otkazivanja u slučaju nepredviđenih događaja koji su izvan vaše kontrole, a koji se dese nakon rezervisanja i čine dovršetak rezervacije neizvedivim ili nezakonitim. Ovi Uslovi se primjenjuju na rezervacije smještaja i doživljaja.

Kada ovi Uslovi dozvoljavaju otkazivanje, oni kontrolišu i imaju prednost nad uslovima otkazivanja rezervacije. Gosti na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Uslovima mogu otkazati rezervaciju i, zavisno od okolnosti, dobiti povrat novca u gotovini, popust za putovanja i/ili drugu naknadu. Domaćini na koje utiču događaji obuhvaćeni ovim Uslovima mogu otkazati rezervaciju bez štetnih posljedica, ali zavisno od okolnosti, datumi otkazane rezervacije će im možda biti blokirani u kalendaru.

Koji događaji su obuhvaćeni

U ovim Uslovima se pojam „Događaj” odnosi na sljedeće situacije koje se dogode nakon rezervisanja, koje su nepredviđene u trenutku rezervisanja i sprečavaju ili zakonski zabranjuju završetak rezervacije.

Izmjene službenih uslova putovanja. Neočekivane izmjene uslova za dobijanje vize ili pasoša koje je uvela državna agencija, a koje sprečavaju putovanje na odredište. Ovo ne uključuje gubitak ili istek važenja putnih dokumenata ili druge lične okolnosti koje se odnose na to je li gost ovlašten putovati.

Proglašena vanredna stanja i epidemije. Zvanično proglašene lokalne ili nacionalne vanredne situacije, epidemije, pandemije i vanredne situacije u javnom zdravstvu. Ovo ne uključuje bolesti koje su endemične ili često povezane s određenim područjima; npr. malariju na Tajlandu ili denga groznicu na Havajima.

Ograničenja putovanja koja je odredila vlada. Ograničenja putovanja koja je odredila državna agencija, a koja sprečavaju ili zabranjuju putovanje na lokaciju smještaja, boravak tamo ili povratak s te lokacije. Ovo ne uključuje neobavezujuće sigurnosne preporuke za putovanja i slične smjernice vlade.

Vojne akcije i drugi nemiri. Ratna dejstva, nemiri, invazije, građanski rat, terorizam, eksplozije, bombaški napadi, pobune, demonstracije, državni udari, građanski neredi i građanski nemiri.

Prirodne katastrofe. Prirodne katastrofe, viša sila, prekidi u snabdijevanju osnovnim komunalnim uslugama većih razmjera, vulkanske erupcije, cunamiji i drugi ozbiljni i neuobičajeni vremenski događaji. Ovo ne uključuje vremenske i prirodne uslove koji su dovoljno česti da se mogu predvidjeti na toj lokaciji; npr. uragane koji se dešavaju tokom sezone uragana na Floridi.

Šta nije pokriveno

Sve ostalo. Ovi Uslovi dozvoljavaju otkazivanja samo za Događaje opisane iznad. Sve ostalo je isključeno. Primjeri situacija za koje ovi Uslovi ne dopuštaju otkazivanje uključuju: neočekivane zaraze, bolesti ili ozljede; službene obaveze kao što su dužnost porotnika, pojavljivanje na sudu ili vojne dužnosti; sigurnosne preporuke za putovanja ili druge smjernice vlade (koje ne podliježu zabrani ili ograničenju putovanja); otkazivanje ili promjenu termina događaja za koji je rezervacija ugovorena; i prekide u odvijanju prevoza koji nisu povezani s pokrivenim događajem kao što su zatvaranje puteva, kao i otkazivanje letova, vozova, autobusa i trajekata. Ako u tim slučajevima otkažete rezervaciju, iznos povrata novca će se utvrditi na osnovu uslova otkazivanja koji se primjenjuju na rezervaciju.

Koji je sljedeći korak

Ako vas obavijestimo ili objavimo informacije koje potvrđuju da se ovi Uslovi primjenjuju na vašu rezervaciju, slijedite uputstva za otkazivanje koja vam pošaljemo. Kad vas obavijestimo ili objavimo informacije o tome kako se primjenjuju ovi Uslovi, trebali biste imati mogućnost otkazivanja u skladu s ovim Uslovima tako što ćete otići na stranicu Putovanja i otkazati pogođenu rezervaciju. Ako smatrate da su ovi Uslovi primjenjivi na vašu rezervaciju, ali vas nismo obavijestili ili objavili informacije o Događaju, kontaktirajte nas da biste otkazali rezervaciju. U svakom slučaju, budite spremni predočiti dokumentaciju koja pokazuje kako je Događaj uticao na vas ili vašu rezervaciju.

Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.

Ostale stvari koje treba znati

Ovi Uslovi se primjenjuju na sve rezervacije s datumom dolaska na dan stupanja na snagu ili nakon toga.

Je li vam ovaj članak pomogao?

Vezani članci

Zatražite pomoć u vezi s rezervacijama, korisničkim računom i sl.
Prijava ili registracija